Fra sort til grøn: Vigtig materialeviden skal ud til SMV’erne

Øget konkurrenceevne, grønnere løsninger og større potentiale. Industriens Fond skyder 21 mio. kr. i projekt 'Motorvej for materialeviden', der skal hjælpe især SMV'erne med materialebårne grønne løsninger.
Motorvej for materialeviden' er navnet på et nyt projekt, der skal hjælpe de små og mellemstore virksomheder med at udnytte materialer bedre til gavn for både bundlinjen og klimaet. Illustration: Industriens Fond
Motorvej for materialeviden' er navnet på et nyt projekt, der skal hjælpe de små og mellemstore virksomheder med at udnytte materialer bedre til gavn for både bundlinjen og klimaet. Illustration: Industriens Fond

‘I Industriens Fond sætter vi målrettet ind for at sikre, at den danske produktionssektor er klædt på til at konkurrere i en virkelighed, hvor grøn er det nye sort’.

Sådan lyder det et sted på fondens hjemmeside, og nu sender den flere penge efter vigtig materialeviden i projektet ‘Motorvej for materialeviden’. Helt konkret skyder Industriens Fond 21 mio. kr. i projektet, der skal gøre danske virksomheder bedre i stand til at udnytte forskellige materialers egenskaber.

For danske virksomheder udnytter ifølge fonden ikke i tilstrækkelig grad potentialerne i de materialer, de arbejder med. Målet med den nye indsats er at skabe konkrete forskningsbaserede og materialebårne grønne løsninger hos SMV’erne.

Læs også: Opfører hamphus på seks måneder – fylder det med måleudstyr

Omdrejningspunktet bliver at gøre dialogen mellem forskere indenfor f.eks. kemi, fysik, nano, biotek, farma eller geologi og virksomhederne nemmere. Eller med andre ord, at formidle forskernes sprog, så ikke-forskere kan forstå det, men også at formidle SMV’ernes problemer, så forskerne kan se behovet. Fællesnævneren er at viden om materialernes egenskaber skal ud i virksomhederne og bidrage til at styrke konkurrenceevnen

Et stort uindfriet potentiale

I første omgang bliver 600 virksomheder direkte involveret i det nye projekt, der giver SMV’erne endnu bedre muligheder for at stemple ind på de store dagsordener som klima, miljø og ressourceeffektivitet til gavn for deres egen forretning og Danmarks position både teknologisk og konkurrencemæssigt.

– Ved at kanalisere grøn materialeviden og know-how fra eksperter til SMV’er, accelererer vi på en gang virksomhedernes grønne omstilling og styrker deres konkurrenceevne. Der ligger et stort uindfriet potentiale for dansk erhvervsliv, hvis virksomhederne får større viden om de materialer, de arbejder med. Et potentiale der, hvis det bliver indfriet, både kan aflæses på den økonomiske bundlinje og i virksomhedens klimaregnskab, siger adm. direktør Thomas Hofman-Bang fra Industriens Fond.

Læs også: Det CO2-tunge affald på byggepladserne: “Vi har medicinen på hylden”

Den viden, projektet skaber, skal siden bredes ud til resten af erhvervslivet, så virksomheder over en bred kam får styrket konkurrenceevnen og bliver bedre til at udnytte viden om materialer i den grønne omstilling. Resultatet kan være højere energieffektivitet, mere genbrug og brug af flere lettilgængelige råmaterialer fremfor dyre og måske sjældne råstoffer.

Mulighederne skal være synlige

Projektet Motorvej for materialeviden er bredt nationalt forankret og drives af Foreningen Linx, der sammen med en partnerkreds af universiteter, teknologiske serviceinstitutter og erhvervsråd står for at skabe og formidle kontakten mellem forskerne og virksomhederne.

– Virksomhederne har behov for løsninger. Dem kan forskningen hjælpe med at skabe, men mulighederne skal være synlige – for alle involverede – og det når de ikke altid at blive af sig selv. Der ligger derfor en stor øvelse i at hjælpe med den synliggørelse. Navnlig for materialeområdet der er så alsidigt og rækker ind i næsten alle teknologier, siger direktør i Linx, Jacob Becker-Christensen.

Læs også: Bygger et helt hus for at granske beton

Linx samarbejder om projektet med Danmarks Tekniske Universitet DTU, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet samt GTS’erne Teknologisk Institut og Force Technology. Også produktionsklyngen MADE, der kombinerer materialevidenskab med viden om avanceret produktion, er med inde over projektet.

En række regionale erhvervsråd – Tønder Erhvervsråd, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Business Djursland og Kalundborgegnens Erhvervsråd samt erhvervsforeningen ProVarde – har kontakten og kendskabet til SMV’erne. Senere i projektforløbet ønsker man at tilknytte yderligere erhvervsråd og andre nøgleaktører på materialeområdet.

Relateret indhold