Malerfaget: Store bededags-forslag er en ommer

Både mestre og svende fra malerfaget afviser regeringens forslag om at gøre store bededag til en normal arbejdsdag - et uigennemtænkt angreb på arbejdsmarkedets aftalemodel.

Regeringens forslag som at skrotte store bededag er en ommer. Det er et direkte angreb på den danske model, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der forhandler løn- og arbejdsvilkår.

Vi har forståelse for, at det kan være nødvendigt at indføre tiltag, der kan sikre fremtidens arbejdsudbud. Men regeringens forslag om at afskaffe store bededag er komplet uigennemtænkt i en situation, hvor vi står over for svære overenskomstforhandlinger.

Vi står midt i en historisk vanskelig situation på grund af inflationen og krigen i Ukraine. Vi forsøger i en krisetid at nå frem til den bedst mulige overenskomstaftale til gavn for alle parter.

Det gavner absolut ingen, at disse forhandlinger bliver ‘mudret’ til af debatten om store bededag.

At regeringen ovenikøbet vil tromle forslaget igennem uden om arbejdsmarkedets parter, er heller ikke tænkt ordentligt igennem.

Det ville have været på sin plads, at man havde inviteret arbejdsgivere og lønmodtagere til at finde en fælles løsning i trepartsforhandlinger, som vi har tradition for her i landet, i stedet for.

Nu ser vi en regering, der arrogant demonstrerer, at den er en flertalsregering og ikke behøver at forhandle en løsning hjem.

Men her i malerfaget er vi enige om, at regeringens forslag om at fjerne store bededag hverken må eller kan hindre os i, at nå en aftale.

Forslaget er regeringens eget ansvar, og det er et ansvar, de må tage på sig – også hvis det skulle vise sig, at forslaget resulterer i et nej ved afstemningen om en ny overenskomst.

Relateret indhold