Godt med SVM-regeringens fokus på efteruddannelserne

Direktør i Danske Malermestre, Ole Draborg, ser positivt på statsminister Mette Frederiksens fokus på efteruddannelserne og mesterlæren i nytårstalen. Til gengæld vil han gerne have genoplivet håndværkerfradraget, fordi krisekonjunkturerne kalder på det.
Ole Draborg, Direktør i Danske Malermestre. Fotograf: Nicky Da Silva.
Ole Draborg, Direktør i Danske Malermestre. Fotograf: Nicky Da Silva.

Statsminister Mette Frederiksen brugte meget krudt på erhvervsuddannelserne i nytårstalen i går.

At folkeskolen fokuserer mere på det boglige end det at være dygtig med hænderne; At kunne bygge, forme og være kreativ. Og derfor vælger de fleste unge gymnasiet til og erhvervsuddannelserne fra.

Mette Frederiksen var inde på, at vi i Danmark har glemt værdien af godt håndværk. At vi netop skal have en skole med fokus på både det praktiske og det boglige. At erhvervsuddannelserne skal være førstevalget for mange flere unge mennesker.

Det er vi selvfølgelig enige i.

Og vi finder det også positivt, at Mette Frederiksen talte om mesterlæren med mere sidemandsoplæring og færre bøger.

Det er første gang en regering så tydeligt har fokuseret på erhvervsuddannelserne – og vi satser på, at vi nu for alvor kan leve op til målsætningen om, at flere unge vælger det. Målsætningen er 25 procent nu, men vi er nede på 20 procent af en årgang, der vælger en erhvervsuddannelse.

Målsætningen stiger til 30 procent fra 2025.

Genoplivning af håndværkerfradrag

Med kriser og udfordringer, der står i kø – krigen i Ukraine, den økonomiske krise med stigende renter og rekordhøj inflation og stigende energipriser – mener vi, at regeringen bør genindføre håndværkerfradraget.

Vi håber regeringen vil genoverveje boligjobordningen, fordi opbremsningen i byggeriet er ved at tage hårdt fat.

Ordningen har altid haft et sigte, der rækker længere end det almindelig konjunkturpolitiske.

Først og fremmest har det været en ordning, der har gjort det overkommeligt for almindelige danskere at få professionel hjælp til vedligeholdelse af deres boliger i stedet for at kaste sig ud i gør-det-selv-projekter.

Og ordningen har beviseligt mindsket danskernes appetit på sort arbejde.

Relateret indhold