Boligpriserne trækker ikke længere nybyggeriet

Chefkonsulent Flemming Løkke Petersen, DI Byg.
Chefkonsulent Flemming Løkke Petersen, DI Byg.

Siden udgangen af 2011 og frem til april i år er prisen på ejerlejligheder og enfamiliehuse på landsplan steget med henholdsvis 19 pct. og 13 pct. Samtidigt er det påbegyndte boligbyggeri faldet med 49 pct. fra 4. kvartal 2011 til 1. kvartal 2014. Normalt stiger og falder nybyggeriet af boliger i takt med udviklingen i boligpriserne.

Byggeri halveret

Trods de stærkt stigende boligpriser er det påbegyndte boligbyggeri blevet halveret fra 2,3 mio. kvm. til 1,2 mio. kvm. i samme periode. Det er umiddelbart bemærkelsesværdigt.

Danske husstandes forbrug til bolig og opvarmning har været konstant i perioden, og byggeomkostningerne er kun steget med 4 pct. siden udgangen af 2011. At bygge nyt er derfor umiddelbart blevet billigere i forhold til at købe en eksisterende bolig, som tilmed har et dårligere energiregnskab end en ny og velisoleret bolig.

En del af forklaringen på, at nybyggeriet er blevet afkoblet fra boligprisudviklingen, skal givet findes i det forhold, at boligpriserne primært er steget i København og Aarhus.

Ifølge Realkreditrådet er prisen på enfamiliehuse rent faktisk faldet uden for Region Hovedstaden siden 4. kvartal 2011, mens prisen for ejerlejligheder tilsvarende er steget langt mere afdæmpet.

Nybyggeriet af enfamiliehuse står derfor i stampe, fordi boligprisudviklingen uden for København og Aarhus har været afdæmpet til faldende. Dertil kommer, at det er yderst begrænset, hvor mange enfamiliehuse og ikke mindst byggegrunde, der er i København og Aarhus. Det er derfor begrænset, hvor meget København og Aarhus vægter i statistikken for enfamiliehuse.

Nybyg vil stige igen

Trods solide stigninger i boligpriserne i de to byer er antallet af påbegyndte etageboliger dog også faldet det seneste år – i København og Aarhus fra 1.467 og 427 i 2012 til 564 og 158 i 2013.

Det er DI Bygs vurdering, at nybyggeriet af enfamiliehuse vil stige i takt med, at de stigende ejendomspriser forplanter sig til områderne udenfor de to største byer. Dels at nybyggeriet igen vil koble sig på udviklingen i boligpriserne. Både hvad angår enfamiliehuse og ikke mindst etageboligbyggeriet.

Relateret indhold