Boligaftale bedre end frygtet

Analysechef Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.
Analysechef Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.

Det så ud til, at boligaftalen ville ende med et stort fald i renoveringsaktiviteterne på det almene boligområde. Men heldigvis gik det ikke så galt. I stedet kan mange glæde sig over en forhøjelse af Landsbyggefondens ramme til renoveringer fra 2 mia. kr. til 4, 2 mia. kr. i både 2015 og 2016. Aftalen omfatter også årlige rammer på over 2 mia. kr. i årene frem mod 2020, hvor der ikke var planlagt anvendelse af Landsbyggefondens midler.

Det har været uforståeligt, at regeringen ville foretage en opbremsning for renoveringer af almene boliger. De er ofte utidssvarende og med en ringe energistandard, og da pengene allerede findes øremærket i Landsbyggefonden, og byggebranchen har kapaciteten, er det selvfølgelig fornuftigt at sætte gang i mere renovering.

Især renovering

Den nye boligaftale fremkalder i alt 14.500 arbejdspladser fordelt ud over årene 2015-2020.

Der er 11.200 arbejdspladser i byggebranchen og 3.300 arbejdspladser i de erhverv, som leverer varer og tjenester til byggebranchen. Beskæftigelsen vil dog i 2015 kun stige med i alt 325 personer, og herefter tiltager stigningen til i alt 3.600 personer i 2020.

Boligaftalen indeholder tolv elementer, og for byggeriet knytter der sig naturligvis særlig interesse om renoveringsmarkedet.

Det er meget vigtigt med fokus på forbedring af de almene boliger. Dels er interessen stor i boligselskaberne, da mange foreninger i hele landet skriger på modernisering. Det vil være dumt både økonomisk og boligsocialt at undlade at udføre de fornødne forbedringer og de forbedringer, der gør boligerne og udearealerne tidssvarende.

Flere praktikpladser

Som en del af aftalen opfordrer forligspartierne til, at der bliver indgået flere lokale partnerskabsaftaler mellem boligorganisationer og entreprenører om etablering af yderligere uddannelses- og praktikpladser.

Det betyder, at entreprenørvirksomhederne forpligter sig til at bidrage med praktikpladser for at få flere unge gennem deres uddannelse. Dansk Byggeri er fortaler for partnerskabsaftaler, men vurderer, at aftalen på det område er meget ambitiøs.

Dansk Byggeri hæfter sig endelig ved den del af aftalen, der omhandler nedrivninger, og her er det nye, at der nu kan foretages nedrivning i forbindelse med udlejningsproblemer.

Behovet for nedrivning forventes at ville stige. I dag støtter Landsbyggefonden udelukkende nedrivninger med henblik på at sikre en afdelings videreførsel. Fremover får Landsbyggefonden også mulighed for at rive hele almene boligafdelinger ned, hvis der er udlejningsvanskeligheder. Det er der afsat 150 mio. kr. pr. år i perioden 2015-2018.

Relateret indhold