Ny bevilling løfter netværk for grønnere byggeri

Realdania og GI holder endnu en gang en økonomisk hånd under Strateginetværk for bæredygtigt byggeri, hvor byggeriets aktører arbejder for mindre klima- og miljøbelastninger.
Stillads indpakket i hvid presenning på byggeplads med højt, grønt græs i forgrunden
Nye materialetyper, mere cirkularitet i materialestrømmene og nye byggeskikke. Strateginetværk for bæredygtigt byggeri arbejder for et grønnere byggeri. En ny bevilling falder på et tørt sted. Arkivfoto: Louise S. Strøbech

Det tværgående Strateginetværk for bæredygtigt byggeri, der blev etableret i 2022, har nu fået støtte til en ny periode frem til august 2026. Det er Grundejernes Investeringsfond og Realdania, der stiller en ny bevilling til rådighed. Dermed kan en bygge- og anlægssektor i konstant bevægelse finde nye veje til at begrænse egne klima- og miljøbelastninger. Herunder også energi- og ressourceforbrug.

Strateginetværket samler helt unikt 35 virksomheder, organisationer og videns-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og 120 udviklingsorienterede fageksperter på tværs af bygge- og anlægsbranchen.

Lennie Clausen, programchef i Realdania, siger:

Der skal bedre styr på data og økonomiske modeller i byggeriet, hvis vi skal have et mere effektivt byggeri med mindre spild og affald. Arkivfoto: Louise S. Strøbech

– Vi ser Strateginetværket som en god katalysator for nye idéer til et mere bæredygtigt byggeri. Særligt når det kommer til at få værdikæden til at trække på de samme tandhjul. Netop den brede tilslutning til netværket på tværs af branchen, forskningen og uddannelserne styrker dialogen og forståelsen blandt aktørerne, når udfordringerne i byggeriets grønne omstilling skal løses, og synergier mellem de mange initiativer skal høstes.

Fra bygningsreglement til kommunikation

Netværket har siden foråret 2022 beskæftiget sig med flere vigtige temaer som:

 • Data
 • LCA
 • Dokumentation
 • Udfordringer med bæredygtighed i bygningsreglementet
 • Forretningsmodeller
 • Risici ved brug af nye og genbrugte materialer og løsninger
 • Særlige udfordringer ved udvikling af den eksisterende bygningsmasse
 • Byggeriets kommunikation
 • Kompetenceudvikling.

Læs mere om netværket og resultaterne her.

Bæredygtighed er en stor mundfuld

I de første to års levetid har Strateginetværket bl.a. leveret analyser og input til nye klimakrav til nybyggeri og renovering, dilemmaundersøgelse af bygningsreglementet ift. bæredygtighed og en undersøgelse af kommunernes praksis med håndtering af bæredygtighed i lokalplaner.

Læs også

1 mio. euro skal sikre cirkulære løsninger på tværs af landegrænser

– Bæredygtighed er en stor mundfuld for både bygningsejerne og byggebranchen, der skal levere de gode løsninger, som skåner vores klima, miljø, ressourceforbrug, og samtidigt sikre at også økonomien hænger sammen. Derfor er det vigtigt, at branchen har et rum, hvor man kan diskutere, analysere og komme med bud på fremtidens løsninger. Derfor støtter vi i GI meget gerne op om i en ny 2-årig periode for Strateginetværket for bæredygtigt byggeri, udtaler Søren Meyer, udviklingschef hos Grundejernes Investeringsfond.

Positiv opbakning

I den kommende periode vil netværket fortsætte med at prioritere og arbejde med de temaer og emner, som netværket selv anser for at være de vigtigste i den grønne omstilling af byggeri og anlæg.

Direktør Lars Storr-Hansen ser på vegne af Danske Arkitektvirksomheder frem til at fortsætte arbejdet i Strateginetværket. Arkivfoto

Lars Storr-Hansen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder, og medlem af styregruppen:

– Vi står som branche midt i et paradigmeskifte, hvor der er brug for, at alle gode kræfter arbejder sammen om at nedbringe byggeriets aftryk på klima, miljø og biodiversitet. Derfor ser vi det også som meget positivt, at så mange praktikere fra virksomhederne, fagfolk fra organisationerne, forskere fra universiteterne, vidensudbydere osv. kan se en værdi i at deltage i Strateginetværket om fælles problemstillinger, og vi ser frem til de mange engagerede bidrag til prioriterede temaer og indsatser i netværket.

Læs også

Værdibyg får 10 mio. kr.: Vil styrke hele branchen

Strateginetværkets fremadrettede arbejde vil bl.a. tage afsæt i:

 • Allerede opnåede resultater
 • Anbefalinger fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed
 • Den opdaterede nationale strategi for bæredygtigt byggeri
 • Den nye strategi for udvikling af et helhedsorienteret bygningsreglement frem mod 2030

Relateret indhold