Værdibyg får 10 mio. kr.: Vil styrke hele branchen

Udviklingsprogrammet Værdibyg modtager 10 mio. kr. fra Realdania og vil sætte øget fokus på grøn omstilling og mindre byggeprojekter, der er anderledes at bygge end store og langvarige.
dronefoto af byggeplads med byggematerialer på række, tegl, træ og maskiner
Værdibyg får med den nye støtte på 10 mio. kr. mulighed for at øge vidensniveauet i forhold til den grønne omstilling i hele branchen: Foto: Jonathan Grevsen

En ny bevilling på 10 mio. kr. fra Realdania er med til at sikre, at Værdibyg kan fortsætte arbejdet med at styrke samarbejde og processer i bygge- og anlægsbranchen de næste fire år.

Værdibyg

 • Værdibyg er et udviklingsprogram i byggeriet, som finder og udvikler en ny fælles praksis for byggeprocessen på tværs af byggeriets aktører.
 • Siden 2008 har Værdibyg udviklet og udgivet mere end 80 vejledninger og publikationer med anbefalinger til byggeriets processer.

Bag Værdibyg står brancheorganisationerne

 • BAT-Kartellet
 • Bygherreforeningen
 • Danske Arkitektvirksomheder
 • DI Byggeri
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • Konstruktørforeningen
 • Tekniq Arbejdsgiverne

Med den nye bevilling får Værdibyg mulighed for at skabe endnu mere effekt af udveksling af de gode erfaringer og best practice inden for byggeriets processer, som Værdibyg har arbejdet med de sidste 15 år. Formålet er at fremme værdiskabelsen og øge produktiviteten i branchen.

– Værdibygs arbejde for at forbedre byggeriets processer rammer det sted i byggeriet, hvor alle parter har gavn af samarbejdet, men hvor de enkelte parter ikke selv kan ændre noget. Det er også derfor, at alle byggeriets brancheorganisationer stadig er aktive deltagere efter 15 år, udtaler forperson for Værdibygs styregruppe, Inge Ebbensgaard, der også er informationschef og chef for byggeri og byggepolitik i Foreningen af Rådgivende Ingeniører – FRI.

Vil skabe effekt i hele branchen

Byggeriet og anlægsbranchens processer og samarbejde er fortsat det centrale omdrejningspunkt for Værdibygs arbejde, men der vil være særlig opmærksomhed på at skabe effekt i hele branchen.

– Det er anderledes at bygge store og langvarige byggeprojekter end mindre. Vi skal derfor også være der for de mange mindre projekter og aktører. Vidensniveauet i hele branchen inklusiv de mindre projekter skal løftes og med et særligt fokus på den grønne omstilling, der stiller nye krav til processer og samarbejde, fortæller Inge Ebbensgaard.

Læs også

GI uddeler 4,4 mio. kr. til udvikling i byggeriet

Ifølge programdirektør i Værdibyg, Rolf Simonsen, har bevillingen fra Realdania kæmpe betydning for, at Værdibyg fortsat kan udvikle byggeriets processer og samarbejde.

– Det er enestående, at byggeriet har et tværgående udviklingsinitiativ som dette, hvor anbefalinger og vejledninger er en indsats, der balancerer parternes interesser til fælles værdiskabende byggeprocesser. Vi glæder os til at tage fat og bidrage til at løfte både store og små virksomheder i hele byggeriets værdikæde.

Bakker op om strategi

Bevillingen fra Realdania bakker op om Værdibygs nye strategi for 2024-2027. De strategiske fokusområder for Værdibyg vil i perioden være:

 • Udvikling og forankring af byggeriets bæredygtige omstilling
 • Styrke de små og mellemstore projekter og virksomheder
 • Forenkling af byggeriets processer
 • Nye veje til bedre samarbejde og organisering

– Vi skal sikre, at vores arbejde kommer flest muligt til gode i byggebranchen. Det nye fokus på de små og mellemstore virksomheder stiller nye krav til de anbefalinger, vi kommer med – og til vores formidling. Vi er allerede i gang med at udvikle nye formater, som er målrettet de virksomheder, der ikke har de samme personaleressourcer, som de store, til at optage ny viden i organisationen. Her skal vi komme hurtigere til anbefalinger og brugbare værktøjer, som den travle ejerleder af en mindre håndværks- eller rådgivervirksomhed nemt kan drage direkte forretningsmæssig nytte af, siger Rolf Simonsen.

Branchen skal eksperimentere mere

For bidragyderen Realdania er det særligt vigtigt, at der fortsat arbejdes på at understøtte eksperimenter i branchen, hvor Værdibyg indtager en rolle som facilitator og formidler. Programchef Lennie Clausen siger:

Læs også

Byggeriets parter hilser de strammere CO2-krav velkommen

– Når vi støtter et projekt som dette, er det blandt andet for at understøtte opbygning og udvikling af en styrket platform, der også kan sikre udbredelsen af resultater fra udviklings- og demonstrationsprojekter i byggeriet. Den grønne omstilling af byggeriet kræver, at vi eksperimenterer mere og udbreder resultaterne, så alle kan bygge videre på både de fejl og de gode løsninger, der opstår undervejs.

Relateret indhold