Stor aftale om at realisere vejprojekter

Først var det jernbanenettet, der fik tilført store investeringer. Nu er det vejenes tur.
Dagens trafikaftale sikrer en lang række vej- og broinvesteringer. Foto: Vejdirektoratet.
Dagens trafikaftale sikrer en lang række vej- og broinvesteringer. Foto: Vejdirektoratet.

Kun Enhedslisten er ikke en del af den trafikaftale, som transportminister Magnus Heunicke (S) indgik onsdag formiddag.

Den nye aftale sætter penge af til en række vejprojekter med høj forrentning, der fører til vækst og arbejdspladser. Aftalen betyder også, at der bliver adgang til at køre med modulvogntog på hele statsvejnettet, og at der flere steder bliver fastlagt linjeføringer på fremtidige vejprojekter, så borgerne dér ikke længere vil være stavnsbundet.

– Vi giver en hånd til “produktionsdanmark”, så virksomhederne kan få deres varer frem, og medarbejderne kan komme på arbejde. Da vi har valgt at fokusere på projekter med høj forrentning, lever vi op til, hvad Produktivitetskommissionen anbefaler, siger Magnus Heunicke.

Prioritering

Produktivitetskommissionen pegede netop på, at “investeringer bør prioriteres efter samfundsøkonomisk afkast”, og kommissionen anser ligesom Finansministeriet projekter med forrentning på over fire procent for rentable.

Med i den nye aftale er også en udmøntning af cykelpuljen på 175 millioner kroner til projekter i hele landet, ligesom aftalen sikrer, at der kommer 21 millioner kroner til at gennemføre den strategi til forebyggelse af højresvingsulykker, som transportministeren og justitsministeren lancerede i marts. Pengene vil blandt andet blive brugt på at anlægge såkaldte cykelbokse i vejkryds og forbedre uddannelsen af chauffører.

Skovvejen

Blandt de vejprojekter, der er en del af aftalen, er udbygning af Kalundborgmotorvejen (Skovvejen) cirka seks kilometer ved Regstrup til en pris omkring 425 millioner kroner.

Der er også 250 millioner kroner til en omfartsvej ved Haderup, og så afsættes 15 millioner kroner til en VVM-undersøgelse af en motorvej mellem Rønnede og Næstved. Samtidig afsættes 350 millioner kroner til en 1. etape af den pågældende motorvej fra Sydmotorvejen ved Rønnede mod Næstved, der har et meget højt samfundsøkonomisk afkast. Og så skader det vel heller ikke, at transportministeren selv bor og er barnefødt i Næstved, hvor hans far i mange år var borgmester.

Den endelige fastlæggelsen af linjeføringen for 1. etape vedtages, når resultaterne af VVM-undersøgelsen foreligger i 2016.

Ny Limfjordsforbindelse

En omfartsvej vest om Ribe er ligeledes med i aftalen. Der er gennemført en forundersøgelse af rute 11 mellem E20 – Esbjergmotorvejen – og grænsen, samt rute 24 mellem Ribe og Gredstedbro. Forundersøgelsen viste, at der med jævne mellemrum er trængsel på rute 11 ved Ribe. En omfartsvej vil medføre væsentlige tidsbesparelser. Der er afsat 372,4 millioner kroner til en realisering af projektet.

Sidst – men ikke mindst – er der truffet aftale om en “tredie Limfjordsforbindelse”, en aftale hvor SF dog har valgt at stå uden for. Det er et projekt, der lokalt er stærkt omdiskuteret, fordi der er to alternative linieføringer. Enten en parallel forbindelse med den nuværende tunnel med et ekstra rør, eller en helt ny bro over øen Egholm.

Beregninger viser dog i følge transportministeren, at en linieføring over Egholm er den samfundsøkonomisk bedste løsning, og det er denne model, der nu gennemføres.

Samtidig afsættes 38,9 millioner kroner til anlæg af et tredie sydgående spor på delstrækningen mellem den eksisterende Limfjordstunnel og frakørsel 24.

Ny vejlov

Og så er der enighed om en ny vejlov, der blandt andet indebærer, at der skal være en bedre styring og koordinering af vej- og gravearbejder, herunder forslag om “samgravning” og styring af ledningsarbejder.

Der skal også være mulighed for, at der kan idømmes om bod ved forsinkelser, og at vejmyndigheden kan lade arbejdet udføre for ledningsejers regning, hvis frister overskrides.

De kan også glæde sig i Frederikssund, hvor det endelig ser ud til, at en ny forbindelse over Roskilde Fjord bliver en realitet efter mange års tilløb. Den nye fjordforbindelse skal finansieres dels ved brugerbetaling og dels ved et statsligt bidrag inden for en ramme på 431,2 millioner kroner.

Der skal nok være nogen, der undrer sig over, at en ekstra Limfjordsforbindelse skal finansieres af skatteyderne, mens en ny forbindelse ved Frederikssund skal betales af bilisterne.

Relateret indhold