Samarbejde med pensionskasser sikrer A. Enggaard en robust ordrebog

Samarbejder og strategiske partnerskab med pensionskasser giver ordrer i bogen hos A. Enggaard, der kommer økonomisk tilfredsstillende ud af 2023.
Rejsegilde Odense på toppen af højhus
Det 20 etager høje Filippa Tårnet i Slagteribyen i Odense, som A. Enggaard og PKA er bygherrer på, nåede i marts sin fulde højde og er nu den højeste bygning i byen. Det blev fejret med et anderledes rejsegilde på toppen af bygningen, der får 132 lejligheder.

De høje priser på byggematerialer og det høje renteniveau har besværliggjort markedet for salg og ført til negative værdireguleringer på ejendomme, hvilket også kan ses på entreprenørselskabet A. Enggaards årsregnskab for 2023.

Resultatet er dog på et tilfredsstillende niveau set i lyset af de svære markedsvilkår, lyder det fra entreprenør Asger Enggaard:

– Som familieejet virksomhed kan vi tillade os at arbejde langsigtet og i mindre grad bekymre os om udsvingene fra år til år som følge af ændrede markedsvilkår. Dem er vi ikke herre over, men det er vi til gengæld over vores egen præstation, og her er jeg meget tilfreds med den indsats vores flere end 500 medarbejdere har leveret sammen med vores dygtige samarbejdspartnere.

Blandt de nævnte samarbejdspartnere kan nævnes A. Enggaard strategiske partnerskab P/S PKAE Ejendom med pensionskassen PKA. Det fællesejede selskab har nu ejendomme i drift for mere end fem mia. kr. fordelt på over 2.000 lejemål.

Læs også

Strategiske partnerskaber: “Vi har gang i noget helt rigtigt i Danmark”

– Vi har yderligere 4.000 boliger og flere end 100.000 kvadratmeter erhvervslejemål på vej i regi af vores samarbejde med PKA. Boligerne er typisk en del af større bydele, som vi udvikler, og hvor vi foruden boliger og erhvervslokaler arbejder dedikeret og målrettet med at skabe attraktive byrum og gode rammer for et godt byliv og fællesskab. Vi er meget motiveret af at bidrage til den positive byudvikling på tværs af landet, og som udlejer har vi desuden en helt klar interesse i at skabe de absolut bedste betingelser for, at bydelene bliver attraktive både på kort og på lang sigt, siger Asger Enggaard.

Skole, stadion og psykiatri

Af større byudviklingsprojekter kan blandt andet nævnes Vridsløse i Albertslund, Sydhavnskvarteret og Gellerup i Aarhus, hvor de to parter senest har fået byggetilladelse i hus til 141 lejligheder i det nye område Helheden, den indre havn og Banebyen i Odense, samt Spritten, Østre Havn og Stigsborg Brygge i Aalborg.

Gellerup luftfoto 2023
A. Enggaard er i dag både entreprenør- og projektudvikler, bygherre, byudvikler og driftsvirksomhed. I transformationen af Gellerup i Aarhus er virksomheden sammen med PKA, Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune de største aktører bag områdets udvikling.

Udover det tætte samarbejde med PKA har virksomheden også stærke samarbejder med pensionskasser som PFA, Lærernes Pension og Velliv. Samarbejdet med pensionskasserne er med til at sikre A. Enggaard en yderst robust ordrebog, der foruden større byudviklingsprojekter også tæller entrepriser på en ny skole på Stigsborg Brygge, Nyt Stadion i Aarhus og fortsat stor aktivitet inden for offentlig-private-partnerskaber (OPP) med opførelsen af nye psykiatrier i både Odense og Aalborg.

60 % mindre CO2-udledning

Foruden de større byudviklingsprojekter igangsatte A. Enggaard og PKA i 2023 også et nyt initiativ, der via en række testbyggerier skal fremme den grønne omstilling i byggeriet.

De første tre huse er netop nu under opførelse i Tranders Høje-bydelen i det østlige Aalborg, og her er eksempelvis væggene bygget af halmbaserede elementer fra Ecococon og skalmuret med hempcrete-blokke fra Havnens Hænder med kalkpuds udvendigt og lerpuds indvendigt.

Brugen af de alternative biogene materialer har været medvirkende til at nedbringe CO2-udledningen med cirka 60 % på de bygningsdele, der er i fokus i projektet. Til sommer er boligerne klar til at huse sine første beboere, og bliver boligerne en succes vil metoderne med tiden kunne skaleres op i større skala. Planlægningen af de næste testbyggerier i Aarhus og København er også allerede i gang og forventes at blive færdigbygget i de kommende år.

Stor fest i fængslet

2023 var også året, hvor A. Enggaard kunne fejre 80-års jubilæum. Her var alle medarbejdere samt ægtefæller og partnere samlet til stor fest på det tidligere Vridsløselille Statsfængsels gamle fængselsgrund i Albertslund, der i øjeblikket er omdrejningspunktet for et af landet største byudviklingsprojekter.

Projektet på den tidligere fængselsgrund går i år ind i en ny fase med de første nye byggerier på grunden.

Relateret indhold