Afprøver halm, hamp, ler, kalk og træ i rækkehuse i Aalborg

Ejendomsselskabet PKAE tester biogene byggematerialer i halm, hamp, ler, kalk og træ i tre rækkehusbyggerier i Aalborg. Projektet skal høste erfaringer og inspirere branchen.
De halmbaserede elementer fra Ecococon udgør væggene i de foreløbigt tre rækkehuse, der bygges i det østlige Aalborg netop nu. Erfaringsindsamlingen vil her især dreje sig om husenes inder- og ydervægge. Foto: PKAE
De halmbaserede elementer fra Ecococon udgør væggene i de foreløbigt tre rækkehuse, der bygges i det østlige Aalborg netop nu. Erfaringsindsamlingen vil her især dreje sig om husenes inder- og ydervægge. Foto: PKAE

Vægge opbygget af halmbaserede elementer fra Ecococon og skalmuret med hempcrete-blokke fra Havnens Hænder med kalkpuds udvendigt og lerpuds indvendigt. Taget består af en trækonstruktion med træspåner, mens de indvendige lofter er beklædt med CO2-reducerede gipsplader.

I Aalborg-bydelen Tranders Høje er PKAE Ejendom, som pensionsselskabet PKA og entreprenørvirksomheden A. Enggaard står bag, gået i gang med at opføre tre rækkehuse på hver 100 kvadratmeter i de biogene materialer halm, industriel hamp, ler, kalk og træ.

De tre rækkehuse bliver på 100 kvm hver og vil blive lejet ud. Dermed påtager bygherre sig hele risikoen ved markedsafprøvningen.
De tre rækkehuse bliver på 100 kvm hver og vil blive lejet ud. Dermed påtager bygherre sig hele risikoen ved markedsafprøvningen.

Ved at udvikle og afprøve de alternative byggematerialer og -metoder i praksis forventer bygherren at sætte yderligere skub i den grønne omstilling af byggeriet.

– Vi bruger veldokumenterede byggematerialer, som er langt i modningsprocessen, men som endnu ikke findes i egentlig storskala-produktion. Samtidig har vi måttet støve nogle gamle håndværksmæssige metoder af i samarbejde med nogle af vores underentreprenører. Det gælder eksempelvis den indvendige lerpuds, som kun få håndværkere mestrer i dag, siger entreprenør Asger Enggaard fra A. Enggaard.

Fokus på alternative inder- og ydervægge

Projektet har først og fremmest fokus på at bygge alternative inder- og ydervægge, og her viser en LCA-analyse fra Ekolab, at anvendelsen af de biogene materialer medfører en reduktion af CO2-udledningen med godt 60 % sammenlignet med traditionelle materialevalg.

LCA-analysen viser også meget tydeligt, hvilke bygningsdele der er mest klimabelastende, og det bidrager til læring hos både ledelse og medarbejdere i A. Enggaard og PKA.

Læs også: Isolering: Brandtest åbner op for flere biobaserede konstruktioner

De første tre rækkehuse efterfølges af en række testbyggerier forskellige steder i landet, der skal indgå i rigtige byggerier og efterfølgende bebos af private, der skal afprøve de nye boligformer. Ejendomsdirektør Nikolaj Stampe fra PKA siger:

– Dansk byggeri er baseret på velafprøvede byggematerialer og -metoder, og sådan bør det også være. Men der er behov for, at vi tør afprøve nye og anderledes materialer og håndværk i praksis, så vi blandt andet kan hjælpe producenterne med proof of concept. For først derefter kan produktionen af de nye løsninger blive opskaleret og mere bredt blive anvendt i nye byggerier. Det er denne proces, vi gerne vil være med til at fremme via vores testbyggerier.

Skal være reelt bæredygtigt

Planlægningen af de næste testbyggerier i Aarhus og København er allerede i gang og forventes at blive færdigbygget i de kommende år. Ved at sætte nye materialer og metoder på landkortet håber folkene bag ejendomsselskabet at kunne inspirere resten af branchen:

Hempcrete-blokkene er leveret til byggepladsen. De bliver pudset med kalk udvendigt og med ler indvendigt. Foto: PKAE
Hempcrete-blokkene er leveret til byggepladsen. De bliver pudset med kalk udvendigt og med ler indvendigt. Foto: PKAE

– Omstillingen af byggeriet er i fuld gang, men det er vigtigt, at det sker på en forsvarlig og sikker måde med respekt for hele værdikæden – ellers ender det ikke reelt bæredygtigt. Derfor mener vi, at det er helt afgørende at understøtte nye byggematerialers fremvækst i rigtige byggeprojekter, og herigennem markedsafprøve byggeproces og færdige boliger, forklarer Asger Enggaard.

Læs også: Fejlfrit, før tid og under budget: MiniCo2-huse viser gode resultater

De tre rækkehuse forventes at stå færdige til sommer, hvorefter de skal udlejes som boliger:

– Det er vigtigt for os både at teste, hvordan det er at bebo husene, men også at foretage en markedsafprøvning. Derfor vil husene i første omgang være lejeboliger, så risikoen ligger hos os som bygherrer og ikke hos beboerne, siger Nikolaj Stampe afslutningsvis.

Relateret indhold