Økonomisk gulerod skal løbe energirenovering i gang

67 procent af bygningerne i Danmark er opført, før energikrav blev indført i bygningsreglementet.
Direktør for Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, mener, at der skal fokus på energirenoveringen af bygningsmassen, hvis Danmark skal være fri af fossile brændstoffer i 2050. Foto: Ricky John Molloy.
Direktør for Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, mener, at der skal fokus på energirenoveringen af bygningsmassen, hvis Danmark skal være fri af fossile brændstoffer i 2050. Foto: Ricky John Molloy.

Direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri slog i forbindelse med Dansk Byggeris konference på Christiansborg onsdag fast, at bygge- og anlægsvirksomhederne er en del af løsningen, hvis Danmark skal være fri af fossile brændstoffer i 2050.

Han var ikke i tvivl om den egentlige udfordring – at få sat gang i markedet for energirenoveringer, og han understregede, at målet bør være en reduktion af energiforbruget i bygninger i 2050 på 50 procent.

Han pegede i forbindelse med præsentationen af Byggeriets Energianalyse på, at 67 procent af bygningerne i Danmark er opført, før energikrav blev indført i bygningsreglementet, og at ud af 420.000 energimærkede bygninger har knapt 180.000 et energimærke på E eller dårligere.

Lang vej endnu

69 procent af de offentlige bygninger er opført, før der blev sat energikrav, og der er lang vej til indfrielse af en reduktion på 14 procent af statens energiforbrug i 2020 i forhold til 2006, da det indtil videre kun er lykkedes med en reduktion på 1,8 procent.

På den baggrund anbefaler Dansk Byggeri en plan for det offentliges energirenovering af deres bygninger.

Dansk Byggeri anbefaler ligeledes, at BoligJobordningen genindføres – med højere fradrag – fordi det kan aktivere boligejerne til mere energirenovering.

– Vore nabolande benytter økonomiske incitamenter flittigt. I Sverige findes ROT, der er et årligt tilskud på 50 procent af håndværkeromkostningerne til renovering, ombygning og tilbygning af boliger. I Norge har man en refusionsordning på typisk 20 procent af de samlede omkostninger til energirenovering og energieffektivt nybyggeri, og i Storbritannien kan hver husstand få op mod 70.000 kroner i refusion for energieffektive forbedringer. Sidst, men ikke mindst er der Tyskland med statsgaranterede, lavt forrentede lån og tilskud

God tradition

Michael H. Nielsen sagde efter konferencen til Dagens Byggeri, at der har været en god tradition i byggeerhvervet for at stille nye krav til energiforbruget i bygninger og melde kravene ud i god tid:

– Så kan byggeerhvervet og materialeproducenter målrette indsatsen. Det skaber innovation og dermed eksportmuligheder for Danmark. Og så skal der investeres i incitamenter for boligejerne til at spare på energien. Efterspørgslen skal hjælpes i gang, og der er vi, ligesom det sker i Sverige, Norge og Tyskland, nødt til at bruge økonomiske incitamenter, hvis markedet skal løbes i gang. For mange er det uoverskueligt at gå i gang med en energirenovering, siger Michael H. Nielsen.

Relateret indhold