Ingen pligt til at færdiggøre byggeri

I et svar til Jacob Jensen fra Venstre slår klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV) fast, at en kommune ikke kan benytte Byggeloven til at pålægge en ejer at færdiggøre et ufærdigt hus.
En kommune kan ifølge et svar fra ministeren ikke benytte Byggeloven til at pålægge en ejer at færdiggøre et ufærdigt hus. Foto: Colourbox.
En kommune kan ifølge et svar fra ministeren ikke benytte Byggeloven til at pålægge en ejer at færdiggøre et ufærdigt hus. Foto: Colourbox.

“Byggeloven indeholder ikke krav om, hvornår et byggeri skal være færdiggjort”.

Det slås fast af Rasmus Helveg Petersen, der dog understreger, at Byggeloven har til formål at sikre, at både bebyggelse og ejendommes ubebyggede arealer vedligeholdes forsvarligt og holdes i “en under hensyntagen til deres beliggenhed sømmelig stand”.

Det er den enkelte kommune, der er bygningsmyndighed og skal sikre, at Byggelovens regler overholdes.

Mindst indgribende

– Hvis kommunen bliver opmærksom på, at en bygning udgør en personfare eller på anden måde har væsentlige mangler, kan kommunen udstede påbud til bygningsejeren om i nødvendigt omfang at få bragt bygningen i en forsvarlig og sømmelig stand. Kommunen kan i sit påbud fastsætte, hvilke tiltag der skal til for, at bygningen bliver bragt i en forsvarlig og sømmelig stand, påpeger ministeren

Det understreges dog, at kommunen bør vælge den “mindst indgribende foranstaltning”, som er egnet til at få bragt forholdet i orden.

Relateret indhold