Fokus har længe været på bygningers drift – ikke materialerne

Mange anstrengelser har båret frugt og igennem årtier sænket bygningers driftsforbrug med mindre CO2-udledning til følge. Nu bør fokus rettes mod byggematerialer.
I efteråret blev Det Bæredygtige Element uddelt på Building Green. Produktprisen gik til Harpa Birgisdottir (til venstre) fra SBi på vegne af LCAbyg, men Personprisen gik til Martha Lewis fra Henning Larsen Architects. Foto: Torben Jastram.
I efteråret blev Det Bæredygtige Element uddelt på Building Green. Produktprisen gik til Harpa Birgisdottir (til venstre) fra SBi på vegne af LCAbyg, men Personprisen gik til Martha Lewis fra Henning Larsen Architects. Foto: Torben Jastram.

Opvarmning og belysning står for en betydelig del af en bygnings energiforbrug, derfor er der også god fornuft i at optimere udnyttelsen og sænke forbruget. Det har man arbejdet på at gøre i mange år, og det har virket. Nu blæser der imidlertid også nye vinde i forsøget på at reducere byggemassens energiforbrug yderligere.

– Vi kan se, at vi gennem de sidste 60 år har reduceret – og kravene er blevet strammet – fra omkring 350 kilowatttimer pr. kvadratmeter om året i 1961 til under 40 kilowatttimer pr. kvadratmeter i 2015, fortalte seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Harpa Birgisdottir i sit indlæg under sidste uges offentlige høring i Folketingets Boligudvalg om “Træ i byggeriet”.

Hun fortsatte:

– Men det retter også fokus mod de materialer, vi bruger i byggeriet, og hvad de betyder. Vi skal nu til at fokusere på hele bygningens livscyklus og klimapåvirkningen fra produktionen af de materialer, vi bygger med.

Forskeren fremførte desuden, at fremstilling af materialer i runde tal udgør 70 procent af en bygnings samlede emission i dens levetid. Dermed er der store gevinster at hente, hvis materialeproduktion får øget bevågenhed – ligesom driftsforbruget har nydt godt af i mange år.

Lav en lov til byggebranchen

Hos arkitektfirmaet C.F. Møller har man gjort sig erfaringer med at anvende mere træ i byggeriet i stedet for andre og mere CO2-tunge materialer. Det har ifølge bæredygtighedschef Rob Marsh klare klimafordele.

– Miljøpåvirkningen fra produktion af nye byggematerialer er større end 100 års opvarmning af nye bygninger. Det sætter det lidt i perspektiv. Byggematerialer fylder meget, sagde han.

Rob Marsh udtrykte i sit indlæg et håb om mere lovgivning og flere krav til byggebranchen. Det barsler man med i Danmarks nabolande, så det kan vel også lade sig gøre herhjemme. Sverige vil fra 2021 tage en lov i brug, som stiller klimakrav til byggematerialer. Finland følger trop i 2025.

Højere krav kan ifølge C.F. Møllers bæredygtighedschef drive udviklingen i retning mod mere træ i byggeriet, hvilket han har stor fidus til. Det vil ifølge ham kunne reducere bygningers samlede CO2-udledning med 50 procent, sænke sygefraværet på byggepladserne med 50 procent og betyde omkring 16 procents lavere byggeomkostninger.

Relateret indhold