Dobbelt elevfradrag koster 11 millioner

Undervisningsminister Christine Antorini peger på, at dobbelt elevfradrag vil blive en dyr løsning.
Enhedslistens Rosa Lund har foreslået muligheden for at give dobbelt fradrag i små virksomheder for lærlinge. Foto: Colourbox.
Enhedslistens Rosa Lund har foreslået muligheden for at give dobbelt fradrag i små virksomheder for lærlinge. Foto: Colourbox.

Af Dan Bjerring

Der er mange ideer til, hvordan man kan “overtale” flere virksomheder til at tage lærlinge, og blandt disse er et forslag fra Enhedslistens Rosa Lund, der peger på muligheden af at give dobbelt fradrag i små virksomheder for lærlinge.

Undervisningsminister Christine Antorini (S) peger på, at alle virksomheder, som har en eud-elev, fritages fra at betale AUB-bidrag for eleven. AUB-bidraget er for 2015 fastsat til årligt 2.840 kroner pr. fuldtidsansat.

Hvis der gives dobbelt fradrag for eud-elever til små virksomheder, svarer det til, at de små virksomheder ikke skal betale AUB-bidrag for elev samt én fuldtidsmedarbejder.

Christine Antorini Undervisningsminister

– Hvis der gives dobbelt fradrag for eud-elever til små virksomheder, svarer det til, at de små virksomheder ikke skal betale AUB-bidrag for elev samt én fuldtidsmedarbejder, oplyser ministeren.

Koster 11 millioner kroner

Undervisningsministeriet kender ikke det eksakte tal for, hvor mange elever, der er tilknyttet små virksomheder. I 2010 havde cirka 2.500 virksomheder med en-fire ansatte elever ansat:

– Hvis det antages, at der i gennemsnit er ansat 1,5 elev pr. virksomhed, vil det koste AUB cirka 11 millioner kroner i 2015. I dette skøn tages der ikke højde for, at virksomheder, hvis samlede beskæftigelse i kvartalet højst svarer til én fuldtidsansat, i forvejen fritages fra at betale AUB-bidrag, og derfor ikke vil få glæde af en eventuel udvidelse af fritagelsesordningen, oplyser Christine Antorini.

Relateret indhold