Boligentreprenørs konkurs rammer projekter for mere end 3 mia. kr.

1.365 boliger til mere end 2 mia. kr. Det er det, Dansk Boligbyg er i gang med at opføre, og som nu vil blive påvirket af entreprenørens konkurs.
Dansk Boligby er i gang med to Plushusene-projekter i hhv. Lisbjerg ved Aarhus (325 mio. kr., forventes pt. færdigt til sommer) og Ølstykke i Egedal Kommune (320 mio. kr., forventes pt. færdigt i efteråret 2025). Visualisering: Årstiderne og SLA Arkitekter
Dansk Boligby er i gang med to Plushusene-projekter i hhv. Lisbjerg ved Aarhus (325 mio. kr., forventes pt. færdigt til sommer) og Ølstykke i Egedal Kommune (320 mio. kr., forventes pt. færdigt i efteråret 2025). Visualisering: Årstiderne og SLA Arkitekter

Opdateret med datatabeller kl. 16.43. Klik på tabellerne for bedre læsbarhed.

Ejerboliger, almene boliger, plejeboliger, studieboliger. Igangværende byggeprojekter til mere end 2 mia. kr. med samlet 1.365 boliger kan potentielt blive forsinket eller løbe ind i andre problemer i forbindelse med den konkurs, som Dansk Boligbyg i dag er ramt af.

Dertil kommer planlagte projekter til 914 mio. kr. bestående af samlet 676 boliger og igangværende udbud til samlet godt 1 mia. kr. med 717 boliger, hvor Dansk Boligbyg er indbudt som enten hoved- eller totalentreprenør. Det viser et opslag i Byggefaktas SMART-database over bygge- og anlægsprojekter i Danmark.

Kilde: SMART/Byggefakta
Kilde: SMART/Byggefakta

Bl.a. rammes boligselskabet AKB’s firlængede bebyggelse med 101 nye, almene boliger i ‘Ørnegården’ på Ørnegårdsvej i Gentofte, der skulle have stået færdig til august til et budget på 115. mio. kr., samt den afsluttende del af opførelsen af 70 boliger i PH Parks byggefelt 2 i det centrale Hørsholm – et projekt på 9.200 kvm til et anslået budget på 130 mio. kr., hvor Dansk Boligbyg Øst har været totalentreprenør.

Også det friplejehjem og seniorbofællesskab som Dansk Boligbyg opfører for PFA og OK-Fonden i Slagelse til et budget på 260 mio. kr., er blevet sat på hold, ligesom Egholm Park i Tørring med budget på 43,7 mio. kr. nu formentlig også mister sin totalentreprenør.

Kilde: SMART/Byggefakta
Kilde: SMART/Byggefakta

Kurator Henrik Steen Jensen, der er advokat og partner hos advokatfirmaet Holst, oplyser til Dagens Byggeri, at det er virksomhedens ene af to datterselskaber, Dansk Boligbyg Øst, der er erklæret konkurs. Fremtiden er endnu uvis for Dansk Boligbyg Vest.

Største igangværende projekt der potentielt rammes af konkursen, er Plushusene i Lisbjerg ved Aarhus, hvor Dansk Boligbyg er totalentreprenør på den 325 mio. kr. dyre opførelse af 226 boliger bestående af rækkehuse, punkthuse med etagelejligheder, generationshuse i 2-3 etager samt et fælleshus.

Indbudt til store projekter

Dansk Boligbyg er dertil indbudt til at byde på diverse projekter – enten alene eller i diverse teams, bl.a. 1. etape af Generationernes Karré med plejehjem med 75 boliger og 48 familieboliger i byudviklingsområdet Stigsborg i Nørresundby ved Aalborg til 185 mio. kr. Her er A. Enggard allerede i gang med at opføre Børne- og Ungeuniverset.

Kilde: SMART/Byggefakta
Kilde: SMART/Byggefakta

Også udbuddet af Klosterhaverne i Roskildes historiske bymidte med forventeligt 102 boliger til 175 mio. kr. står til at blive påvirket af konkursen.

Relateret indhold