Tager Energispring: Sparer energi til 600 parcelhuse

32 af de største bygningsejere i Aarhus Kommune er gået sammen om mission Energispring. Ved hjælp af overvågning har deltagerne reduceret varmeforbruget markant.
1,7 mio. kvadratmeter bygningsmasse overvåges nu i døgndrift af Aarhus Kommunes forsyningsselskab Kredsløb. Bl.a. på Tranekollegiet hvor selv små justeringer fra varmemester Ole Fenger Lassens hånd kan reducere energiforbruget. Foto: Kollegiekontoret i Aarhus
1,7 mio. kvadratmeter bygningsmasse overvåges nu i døgndrift af Aarhus Kommunes forsyningsselskab Kredsløb. Bl.a. på Tranekollegiet hvor selv små justeringer fra varmemester Ole Fenger Lassens hånd kan reducere energiforbruget. Foto: Kollegiekontoret i Aarhus

Energispring Aarhus

  • Energispring Aarhus er et professionelt netværk, hvor private bygningsejere sammen med Kredsløb (Aarhus AffaldVarme) og Aarhus Kommune sætter fokus på energibesparelser gennem benchmarking i en database, videndeling og tæt samarbejde.
  • – 32 partnere
  • – 370 bygninger
  • – 5,5 mio. kvm bygningsmasse
  • – 1,7 mio. kvm overvåges
  • – Reduktion af varmeforbrug siden medio 2020: 10.650 MWh
  • – Samlet CO2-reduktion: 498 tons

I EU-projektet Energispring Aarhus er 32 partnere med tilsammen 5,5 mio. kvadratmeter bygninger inden for kontor, handel, institutions- og etageboligbyggeri i Aarhus Kommune, gået sammen i et netværk med det fælles mål at reducere energiforbruget.

Projektet arbejder på to fronter:

1. Partnerne har tilmeldt ca. 1,7 mio. kvadratmeter bygningsmasse i forsyningsselskabet Kredsløbs database, hvor de har mulighed for løbende at overvåge energiforbruget og sammenligne med andre partnere.

2. Energispring Aarhus har samlet de 32 partnere i et netværk, hvor der udveksles ideer og erfaringer.

Netværket er opbygget, fordi Aarhus Kommune vil tættere på sine kunder, og partnerne i Energispring Aarhus har derfor gratis adgang til værktøjer, forbrugsdata og netværk.

– Vi har udover netværksmøderne holdt kurser for partnernes varmemestre og ejendomsinspektører, og vi har derfor nu en endnu bedre dialog med dem, der faktisk går ude i bygningerne og skruer på ventilerne, fortæller netværksleder Casper Høgh Sønnichsen fra Kredsløb.

Et godt redskab

En af deltagerne er Kollegiekontoret i Aarhus, der administrerer ca. 5.000 boliger på 32 kollegier. Projekt- og driftschef Kim S. Møller fortæller:

– Vi har givet Kredsløb adgang til vores forbrugsdata, og nu kan vi på hver matrikel, som vi administrerer, følge energiforbruget. Det er et fantastisk godt redskab i dagligdagen, for dermed kan vi lynhurtigt se, hvis et kollegium halter lidt efter.

Og det virker: I løbet af projektets to første år er der via databasen registreret et fald i forbruget af varme med 10.650 MWh. Det svarer til det årlige varmeforbrug i knap 600 parcelhuse på 150 kvm med to voksne og to børn.

Får inspiration med hjem

Energispring Aarhus kan dog ikke tage æren for hele energibesparelsen, understreger Casper Høgh Sønnichsen:

– Mange virksomheder har været i gang i nogle år og har det som en del af deres strategi og målsætning at bruge mindre energi og belaste klimaet mindre.

Det gælder blandt andet mejerikoncernen Arla, som kom med i Energispring Aarhus lige før sommerferien. Nu overvåges energiforbruget i hovedsædet i Viby J og udviklingscentret Arla Innovation Centre i Skejby, sammenlagt ca. 60.000 kvm, via databasen i Kredsløb.

Morten Asferg, maskinmester i Global Facility hos Arla, fortæller:

– Vi har siden sidste år reduceret varmeforbruget med 19 %, men vi vil længere ned, og derfor meldte vi vores adresser ind til databasen i juni.

Han tilføjer, at Arla arbejder efter FN’s Verdensmål og har som en del af sin strategi at reducere det samlede energiforbrug og koncernens klimaaftryk:

– Vi har forskellig baggrund og forskellige måder at løse tingene på. Derfor ser vi frem til at deltage i netværket i Energispring, hvor vi håber at få inspiration med hjem og give vores idéer og erfaringer videre til andre.

Projektet er støttet af EU’s Regionalfond med ca. 1,8 mio. kr. og slutter med udgangen af 2022.

Relateret indhold