Vinderen er fundet: Maritimt center bliver levende, åbent og inviterende

Det bliver et team bestående af Cubo Arkitekter, landskabsarkitekterne DetBlå samt de rådgivende ingeniørfirmaer ABC og Spangenberg & Madsen, der skal bringe det kommende maritime center i Frederikssund ind i fremtiden.
Det nye maritime center i Frederikssund skal transformeres fra et lukket og medlemsorienteret foreningsmiljø til et levende, åbent og inviterende samlingssted for alle. Centeret får bl.a. hovedhus, værksteder, øvrige maritime faciliteter samt en frostfri bådhal. Visualisering: Cubo Arkitekter
Det nye maritime center i Frederikssund skal transformeres fra et lukket og medlemsorienteret foreningsmiljø til et levende, åbent og inviterende samlingssted for alle. Centeret får bl.a. hovedhus, værksteder, øvrige maritime faciliteter samt en frostfri bådhal. Visualisering: Cubo Arkitekter

Team Cubo var prækvalificeret i konkurrencen om nyt Maritime Center i Frederikssund sammen med fire andre stærke teams med hhv. Open Platform, JaJa Arkitekter, Sweco Danmark og 3XN i front. I alt havde 15 ansøgere budt ind på projektet, der har et budget på 52 mio. kr. og forventes at stå færdigt i 2026.

Frederikssund Kommune er bygherre på fremtidens havn, der skal skabe synergi mellem havn og by ved at åbne op og forbinde havneområdet med byen.

På den måde bliver centret omdrejningspunkt for havnens transformation fra et lukket og medlemsorienteret foreningsmiljø, til et levende, åbent og inviterende samlingssted for alle.

Borgmester Tina Tving Stauning siger:

– Vinderprojektet er ikke blot nogle bygninger, men en fortælling, der kan blive fortalt i årtier fremover. Jeg er overbevist om, at det kommende Maritime Center vil blive et samlingspunkt for både lokale og besøgende, et sted som lever og som byens borgere kan være stolte af.

Det nye Maritime Center, der får en fin udsigt til Kronprinsesse Marys Bro, forventes at stå færdigt i 2026. Visualisering: Cubo Arkitekter
Det nye Maritime Center, der får en fin udsigt til Kronprinsesse Marys Bro, forventes at stå færdigt i 2026. Visualisering: Cubo Arkitekter

Flow, fleksibilitet, åbenhed og skalerbarhed

Bådehuse, hovedhus, værksteder og øvrige maritime faciliteter er nedskaleret og naturligt tilpasset omgivelserne. Mod landsiden trækkes Kalvøens skovbryn med ind på området og mod vandkanten integreres et vifteformet arrangement af lange huse med gavle nænsomt mod fjorden med naturlig indpasning og tilpasning for øjet.

Vinderteamets forslag sørger bl.a. for, at centret kan fungere som samlingssted og bindeled, og at forskellige hensyn og behov tilgodeses.

Centralt i det nye Maritime Center bliver en bygning med havnefogedkontor, cafe med køkken, omklædningsfaciliteter, møde-og aktivitetsrum samt multihal med romaskiner og mulighed for foredrag og andre arrangementer.

Vinderprojektet gav det bedste bud på nytænkende og bæredygtige maritime faciliteter. Visualisering: Cubo Arkitekter
Vinderprojektet gav det bedste bud på nytænkende og bæredygtige maritime faciliteter. Visualisering: Cubo Arkitekter

En anden bygning indeholder en stor hal, hvor man kan ordne både, i en tredje bygning vil der være bådecarport, man kan sejle direkte ind i. I andre af husene får bl.a. kano-, kajak -og jollesejlerne hjemme. I alt kommer centeret til at bestå af syv bygninger.

En stor åben plads – Folkets Plads – skal tiltrække liv fra også andre end sejlerfolket.

Ved at fokusere på flow, fleksibilitet, åbenhed og skalerbarhed vil centret invitere borgere, turister, eksisterende aktører og fremtidige brugere til at anvende, besøge og opholde sig i og omkring centret.

Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, kalder projektet for et ambitiøst og moderne maritimt mødested med plads til alle:

– Den bæredygtige transformation af lystbådehavnen skaber ny kapacitet og nye aktivitetsmuligheder, og viser vejen frem for, hvordan vi kan arbejde med marinaerne som fremtidens blå mødesteder. Vinderforslaget er stærkt, fordi der er lagt vægt på kvalitet i alt fra materialevalg, til funktionalitet og udformning af faciliteterne samt til bearbejdningen af udearealerne.

Relateret indhold