Øget fokus på brandsikkerhed ved porte

Brancheforening for Sikkerhed og Sikring har oprettet et nyt fagudvalg, som beskæftiger sig med blandt andet brandporte og røgbarrierer.
Foto: Gettyimages
Foto: Gettyimages

Dele af byggebranchen efterspørger mere viden om brandsikkerhed omkring især brandporte.

Det har fået SikkerhedsBranchen, den danske brancheorganisation for sikkerhed og sikring, til at oprette et fagudvalg for den del af sikkerhedsområdet.

Fagudvalg hedder “Brandporte” og kommer til at beskæftige sig med brandporte, røggardiner, udvendigt hængslede branddøre, brandjalousier med mere.

– Det betyder, at vi fremover vil have større fokus på disse væsentlige elementer i brandsikring i Danmark. Vi har etableret fagudvalget, fordi væsentlige aktører har efterspurgt et forum, hvor de kan diskutere de udfordringer, der er i forbindelse med salg, installation og service, siger Kasper Skov Mikkelsen, der er direktør i SikkerhedsBranchen.

Vigtige for en bygnings brandsikring

– Brandporte og røggardiner er en vigtig del af brandsikringen i bygninger. Og det passer godt ind i de andre brandområder, som vi i SikkerhedsBranchen beskæftiger os med, som for eksempel passiv brandsikring og automatisk brandventilation.

Der har netop været stiftende møde i udvalget. Og fagudvalgsledelsen har fremlagt en arbejdsplan.

– Det første vi tager hul på i fagudvalget, er de arbejdspunkter, som vi i fællesskab har fundet frem til her iblandt det politiske arbejde, bygningsreglementet og en certificeringsordning, fortæller Sven Urban Hansen, chefkonsulent i SikkerhedsBranchen og tovholder på udvalget.

Både eksisterende medlemmer af SikkerhedsBranchen og nye medlemmer af brancheorganisationen er trådt ind i udvalget.

Relateret indhold