Nye 3D-konstruktionsopbygninger letter projekteringen

Nu kan man frit benytte 3D-konstruktionsopbygninger, når man projekterer løsninger med tagmembraner fra Derbigum. Gennem præcise og fyldestgørende detaljer illustrerer tegningerne, hvordan forskellige konstruktioner skal udføres.
Det digitale værktøj stilles gratis til rådighed for projektering  af konstruktionsopbygninger. Foto: Derbigum.
Det digitale værktøj stilles gratis til rådighed for projektering af konstruktionsopbygninger. Foto: Derbigum.

Digitale redskaber er for længst blevet fast repertoire i det danske byggeri, hvor 3D-projekteringen har banet vejen for helt nye arbejdsmetoder. Her bidrager den digitale informationsstyring til at skabe mere solide beslutningsgrundlag ved at kvalitetssikre, smidiggøre og rentabilitetsforbedre hele byggesagen.

Få succes med 3D-projekteringen

Hos Eurotag Danmark oplever salgs- og projektchef Ulrik Hoffmann, at branchens rådgivere har taget 3D-projektering til sig som et redskab til forbedrede designprocesser med mere kontrol og transparens samt bedre koordinerings- og kommunikationsflow. Men det stiller samtidig krav til, at leverandørledet står klar med rådgivning og produktdokumentation tidligt i processen, påpeger han.

– Uanset om du er arkitekt eller tagdækker, skal du jo indhente dokumentation og input fra mange leverandører, så her vil vi gerne yde en god support og bidrage med redskaber, der kan gøre en positiv forskel.

Eurotag Danmark har på baggrund af sine mange års erfaring med rådgivning og leverancer til hele byggeriets værdikæde nu valgt at stille produktdokumentation til rådighed i et enkelt format. Det betyder, at man nemt og bekvemt kan hente 3D-konstruktionsopbygninger, når man projekterer med tagpap fra Derbigum.

Gratis redskab

Hvad enten projektet omfatter beton, sedum eller noget helt tredje, giver materialet lige det indblik i opbygningen, som er nødvendigt i forbindelse med beskrivelsen. Tegningerne letter således tagprojekteringen og bidrager til en vellykket udførelse fra start til slut.

– Vi vil gerne bidrage til den bedst mulige projektering og udførelse for alle byggeriets parter. Derfor stiller vi gratis konstruktionsopbygninger til rådighed for projektering i 3D. En service, der skal sikre de bedste forudsætninger for at opbygge, videreudvikle og samarbejde omkring projekter, hvor Derbigum indgår, siger Ulrik Hoffmann og fortsætter:

– Gennem præcise og fyldestgørende illustrationer giver tegningerne en klar fornemmelse af konstruktionens opbygning. På den måde kan man blandt andet få et endnu bedre indblik i, hvordan forskellige konstruktioner med specifikke Derbigum-løsninger udføres – lige fra beton til intensivt eller ekstensivt grønt tag.

Opdateret projekteringsbibliotek

Ulrik Hoffman oplever ofte, at arkitekter spørger ind til selve opbygningen, når de laver beskrivelser. Det kan nemlig være svært at danne sig det fulde overblik – ikke mindst når det kommer til sedum-tage. Med de nye tegninger får alt fra arkitekter og bygningskonstruktører til entreprenører og tagdækkere en god fornemmelse for opbygningen, herunder tagkonstruktionens forskellige lag.

– Med tegningerne har du alle konstruktionsopbygningerne samlet lige ved hånden. De kan nemt og hurtigt downloades direkte fra hjemmesiden og inddrages fra start til slut i planlægningsprocessen, fortæller Ulrik Hoffman.

Eurotag Danmark har opdateret hele leverandørens projekteringsbibliotek. Det betyder, at detail-tegninger såvel som principskitser kan hentes i Revit, ligesom alle Derbigums detaljeløsninger nu er opdaterede og tilgængelige i både PDF-, DWG- og Revit-format.

Relateret indhold