Kommune køber op og kan nu starte stort havneprojekt

Sønderborg Kommune ejer nu samtlige ejendomme på havneområdet i Augustenborg og dermed er taget et meget væsentlig skridt i at transformere havnen til et attraktivt boligområde.
Augustenborg havn og genspejling fra vandet.
Planen for området er, at det samlede areal udbydes til boligområde i et offentligt udbud.

Havneområdet i Augustenborg er på lidt mere end 13.000 m2, hvoraf Sønderborg Kommune ejer de ca. 8.000 m2.

Nu har kommunen købt DLG’s bygninger, der bl.a. består af to store kornsiloer og et gammelt pakhus, og ejer dermed samtlige ejendomme på havneområdet, hvilket er nødvendigt for at sætte gang i udviklingsplanen fra 2023, der ud over boliger også skal sikre fremtiden for maritime fritidsforeninger som Augustenborg Sejlklub og Augustenborg Bådelaug.

Læs også

Befolkningen skrumper i kommunen – i Nybøl udvider de skolen

– Nu kan vi bedre disponere over området på Augustenborg Havn og give en fremtidig køber af arealet en sikkerhed for, at et boligprojekt kan gennemføres. Og det vil vi rigtig gerne, for det taler ind i Byrådets mål om at være en attraktiv bosætningskommune for at nå 77.000 borgere inden 2030, siger borgmester Erik Lauritzen.

– Samtidig er udviklingen af Augustenborg Havn et vigtigt element af både bystrategien for Augustenborg og Masterplanen for Hertugernes Augustenborg. Med andre ord er det her et meget væsentlig skridt i at transformere Augustenborg Havn til et kystnært og attraktivt boligområde, tilføjer han.

Køber står for nedrivning af bygninger

Planen for området er, at det samlede areal udbydes til boligområde i et offentligt udbud, så kommunen sikrer, at havneområdet kan omdannes til boliger som foreslået i udviklingsplanen for Augustenborg Havn.

Det forventes at ske om et par år, for sideløbende skal lokalplan mv. for området laves og godkendes, fortæller første viceborgmester, Stephan Kleinschmidt:

– Ved at sætte lokalplanen i gang snart, så kommer rammerne for boligudviklingen på plads, inden området sættes til salg. Det vil også sikre, at potentielle investorer og ejendomsudviklere ved, hvad de kan arbejde med.

Læs også

Højvandsmure, diger og hævet terræn skal sikre Sønderborg Havn

Han tilføjer:

– Det forventes, at området sælges videre med bygninger, så en kommende køber står for nedrivning og kan genanvende de nedknuste byggematerialer på stedet i det kommende boligprojekt, så vi også får tænkt bæredygtighed ind i projektet.

Udviklingsplanen fra indeholder en dispositionsplan, hvor bl.a. udnyttelse af havnearealet til boliger forudsætter, at både det private og kommunale areal udvikles sammen, så vejadgang og rekreative arealer sikres for hele havneområdet.

Relateret indhold