Der bliver kræset om byfællesskabet i ny Køge-bydel

Byfællesskab bliver omdrejningspunktet i den nye Køge-bydel Søndre Havn, der skyder op i disse år. Konceptet 'Byens Etage' skal bl.a. rumme værksteder, gæsteboliger, By- og Børnekontor, bevægelseshus, fællesrum og restaurant mod vandet
Boligkomplekset Gyldenløve i Søndre Havn kommer til at indeholde både Health Club, restaurant og lieberhaverboliger på 2-5 værelser med store altaner. Boligerne ventes klar til indflytning i januar 2025. Visualisering: Nood.
Boligkomplekset Gyldenløve i Søndre Havn kommer til at indeholde både Health Club, restaurant og lieberhaverboliger på 2-5 værelser med store altaner. Boligerne ventes klar til indflytning i januar 2025. Visualisering: Nood.

Arbejdet med at omdanne det gamle industriområde i Søndre Havn i Køge til nyt, blandet boligkvarter farer fremad med stormskridt. I 2022 stod 700 af 1.500 boliger i udviklingsområdet Køge Kyst færdige – i 2026 skal det hele ifølge planen stå færdigt.

Og det er en ambitiøs strategi, som Arealudviklingsselskabet Køge Kyst, der er ejet af Køge Kommune og Realdania, har sat i sving i de tre delområder Søndre Havn, Stationsområdet og Collstrupgrunden.

Mangfoldigheden og variationen er udtalt – både i arkitektur og i boligformer – i masterplanen, der indeholder både ejer- og lejeboliger, seniorbofællesskab, byggefællesskab, deleboliger, byrum, gårde, passager, caféliv, handelsstrøg, to tunneller og en gangbro der forcerer jernbaneskinnerne osv.

Torvet bliver samlende for de fem karréeer i Søndre Havn. Visualisering: Nood.
Torvet bliver samlende for de fem karréeer i Søndre Havn. Visualisering: Nood.

Ambitiøs strategi for byliv og fællesskaber

De fleste boliger ligger i området Søndre Havn, der ligger ud til kysten. Tættest på vandet ligger fem karrébebyggelser, der udvikles af PensionDanmark i samarbejde med Mangor & Nagel – en del af AART, Tegnestuen Vandkunsten, Tegnestuen Lokal, Ingeniør Oluf Jørgensen samt totalentreprenøren Enemærke og Petersen.

Her er visionen, at man gennem nye boligformer og en ambitiøs strategi for byliv og fællesskaber skal tiltrække flere tilflyttere – særligt børnefamilier – til området. Derudover skal det nye kvarter bidrage til en bredere sammensætning af beboere i området, end det er tilfældet i dag.

Læs også: Køge får badehotel i 2025

Tre af karréerne er aktuelt i gang med at blive opført, mens udgravningen til de to andre er i gang.

– Den overordnede vision for projektet har været at fremme bolig- og bylivet ved at skabe et byfællesskab. Ved at arbejde med den samme, meget visionære, bygherre og investor på alle fem karréer, har teamet haft en enestående mulighed for at indfri visionerne med en samlet, langsigtet plan for delområdet, der med forskellige virkemidler imødekommer både de sociale, miljømæssige og økonomiske ønsker om værdiskabelse og konkrete effekter, fortæller kreativ chef og partner i Mangor & Nagel, Claus Smed Søndergaard.

Han uddyber:

– Fællesskabet på tværs af kvarteret bliver motoren til at skabe et attraktivt byliv, der samtidig understøtter byens kommercielle levedygtighed. I stedet for, at hver af de fem karréer har sit eget lille fællesrum, skaber vi ‘Byens Etage’ på tværs af kvarteret med en række forskellige faciliteter, der samlet set giver beboerne en bred pallette af hverdagskvaliteter. Derudover har man med forskellige, nye boligtyper taget stilling til, hvem man gerne vil tiltrække til området i stedet for, hvilken boligtype der sælger bedst.

Deleboliger og arbejdsboliger

‘Byens Etage’ skal bl.a. rumme værksteder, gæsteboliger, et By- og Børnekontor, et bevægelseshus, fællesrum samt en restaurant mod vandet.

For at bidrage til mangfoldigheden i Søndre Kyst udvikles hele ni forskellige bolighovedtyper, som imødekommer nye samfundstendenser, og som gør det muligt for mennesker i forskellige aldre og familiekonstellationer at leve sammen.

De fem karreer opføres som nabo til de fredede engarealer. Visualisering: Nood.
De fem karreer opføres som nabo til de fredede engarealer. Visualisering: Nood.

Eksempelvis udvikles forskellige bofællesskaber, mens andre indrettes som deleboliger for f.eks. skilsmissefamilier eller sammenbragte familier. Derudover etableres ‘arbejdsboliger’, hvor private boliger kombineres med mindre erhvervslejemål med plads til en praksis eller en mindre butik for f.eks. iværksættere.

Hele området skal bindes sammen af et samlet byrumsprojekt, der skaber forbindelser imellem boligopgangene og fællesfunktionerne.

– Søndre Kyst er et unikt projekt, hvor man fra fem karréer har en skøn udsigt over Køge Bugt, som kan nydes fra store altaner. Begrønning i bykvarterets gårde og passager, hvor vi genanvender fliser fra Køge gågade, vil ændre den tidligere industrigrund til at give et positivt bidrag til naturen, siger Christian E. Olsson, projektudviklingsdirektør hos PensionDanmark, der har investeret ca. to mia. i Søndre Kyst-projektet.

Relateret indhold