Build skal finde ny regnemodel for træbyggeriets potentiale

Brug af træ kan skære kraftigt i CO2-udledningen fra en bygnings totale levetid. Det skal nyt forskningsprojekt på Instituttet Build på AAU sætte konkrete tal på.
Mere træ i enfamilieshuse har et potentiale til at spare CO2-udledningen i Danmark for 800.000 ton om året. Visualisering: Arkitema Architects.
Mere træ i enfamilieshuse har et potentiale til at spare CO2-udledningen i Danmark for 800.000 ton om året. Visualisering: Arkitema Architects.

Om projektet

  • Villum Fonden har støttet projektet med 6.25 mio. kr. til at etablere en ny regnemodel og udvikle nye forskningstalenter i form af ph.d.er.
  • Realdania har støttet projektet med 1,5 mio kr. til at opsamle viden på tværs af 40 praktiske cases fra C.F. Møller, Arkitema, Vandkunsten og Lendager Group.
  • Forskerne: Seniorforsker på BUILD Harpa Birgisdottir, konsulent på BUILD Freja Nygaard Rasmussen og Ph.d. Camilla Ernst Andersen

Hvis vi bruger mere træ fra bæredygtigt skovbrug, når vi bygger, så reducerer vi byggeriets klimabelastning. Det viser de første analyser allerede. Den seneste forskningsrapport fra Build viser blandt andet, at byggeri af enfamilieshuses med træ i stedet for konventionelt byggeri kan reducerer byggeriets CO2-udslip med 800.000 ton om året i 2030.

Dette skyldes blandt andet kulstoflagringen i træ, som bidrager til en klimamæssig gevinst igennem bygningens levetid sammenlignet med mange andre byggematerialer.

De lovende resultater for træbyggeriet skal nu undersøges på et langt større datagrundlag end hidtil. Med viden fra 40 træbyggerier og to nye ph.d.-projekter skal forskerne blandt andet udvikle en helt ny regnemodel for træbyggeriets potentiale i den grønne omstilling. Det kommer til at ske sammen med branchen og med økonomisk støtte fra Villum Fonden og Realdania.

Forskningsprojektet kommer også til at pege på konkrete løsninger, der kan påvirke byggeriet i en mere klimavenlig retning, og det har relevans for en lang række af byggebranchens aktører.

– Mange undersøgelser af træbyggeri har vist et stort potentiale. I dette projekt vil vi gerne undersøge potentialet fra flere vinkler og med meget grundigere datamateriale. Derfor er det utrolig spændende, at vi kan indgå et samarbejde med flere arkitektvirksomheder og udføre beregninger på deres nyopførte og igangværende byggeprojekter, siger seniorforsker på Instituttet Build, Harpa Birgisdottir.

Regnemodellen

Den nye regnemodel skal undersøge forskellige løsninger for anvendelse af træ i forskellige bygningstyper og beregne deres klimabelastningen. Regnemodellen inkluderer også tidsperspektivet på, hvornår kulstoflagring i træet opstår, idet det er afgørende viden i forhold til, om vi kan opnå de nødvendige reduktioner af drivhusgasser i den nærmeste fremtid.

Derudover ser regnemodellen på, hvilke afledte miljømæssige effekter det har at lave større ændringer i materialevalget i byggeri.

– Forskningsprojektets resultater forventes at kunne indgå som et vigtigt vidensgrundlag i debatten om strategier for det danske byggeri i en fremtid præget af høj fokus på reduktion af de nutidige emissioner af drivhusgasser. Vi ser meget frem til at undersøge dette vigtige emne nærmere, som kræver både helt nye måle- og regnemetoder, men også nye forskertalenter og samarbejde med branchen, siger Harpa Birgisdottir.

Forbedring af byggeriets livscyklusvurderinger

LCAbyg er det nationale danske værktøj til beregning af bygningers ressource- og miljøaftryk. Bag værktøjet står den samme forskningsgruppe fra Build, som nu skal udvikle regnemodellen for træbyggeriets potentiale. Og det giver gevinst.

– Byggebranchen er rigtig godt med i forhold til at bruge livscyklusvurderinger med det nationale LCA byg-værktøj på deres byggeri. Med introduktionen af den frivillige bæredygtighedsklasse er det blevet lettere for branchen at arbejde med at reducere klimaaftrykket. Med det nye forskningsprojekt vil værktøjet yderligere blive kvalificeret, da regnemodellens resultater vil indgå som en del af den løbende udvikling af LCAbyg. Vi arbejder hele tiden på at integrere det bedste og sikreste beregningsgrundlag, forklarer Harpa Birgisdottir.

Relateret indhold