Her er de tre nominerede til Betoninnovations Prisen 2023

Fremtidens Gårdhave, Børnehuset Svanen og Lisbjerg Genbrugsstation er nomineret til året pris, der ønsker at inspirere til optimal anvendelse af beton og dermed bidrage til mere bæredygtige byggeprojekter.
https://acdn.dagensbyggeri.dk/article/_pics/120224_1_xl.jpg
https://acdn.dagensbyggeri.dk/article/_pics/120224_1_xl.jpg

Dansk Beton har siden 2009 uddelt Betoninnovations Prisen.

I år er det ottende gang, at prisen vil gå til et innovativt og prisværdigt bygge- eller anlægsprojekt, hvor betonen bruges med fokus på mest mulig bæredygtighed.

En enig jury har nu nomineret:

Fremtidens Gårdhave, København

Bygherre: Københavns Kommune

Arkitekt: Bogl – Bang og Linnet Landskab

Rådgiver: WSP Danmark

Entreprenør: MøllerLøkkegaard

Betonproducent: Unicon

Børnehuset Svanen, Gladsaxe

Bygherre: Gladsaxe Kommune

Arkitekt: Lendager Group

Rådgiver: Niras

Entreprenør: Ason

Betonproducent: Unicon

Lisbjerg Genbrugsstation, Aarhus

Bygherre: Kredsløb

Arkitekt: Schønherr

Rådgiver: Sweco

Entreprenør: Danjord

Betonproducent: IBF

Fremtidens Gårdhave. Foto: Mikkel Eye.
Fremtidens Gårdhave. Foto: Mikkel Eye.

Regnvandsløsninger på flotteste vis

Om Fremtidens Gårdhave, København, siger jurymedlem Tine Kjærulff Bay, arkitekt og kreativ direktør i Gottlieb Paludan Architects:

– Fremtidens Gårdhave demonstrerer på fornemste vis, hvordan nødvendige regnvandsløsninger kan kombineres med et smukt, rekreativt og sanseligt gårdrum. Karréens beboere har været inddraget i udformningen og har opnået et fælles rum, hvor de kan komme tæt på naturen med rislende vand, biodiversitet og dyreliv.

– Gårdrummet indbyder til leg, ophold, samvær, dyrkning af egne grøntsager mv. og er udformet særdeles stærkt arkitektonisk og æstetisk. Man har blandt andet anvendt beton med 100 % groft genbrugstilslag i en kombination med genbrugte chaussésten, fortovsfliser og skiferfliser. Der er tale om et innovativt projekt indenfor beton med substitution af naturligt tilslag med genanvendt groft tilslag, da konstruktioner er udført i en ekstra aggressiv miljøklasse, hvilket er første gang i Danmark.

Børnehuset Svanen. Foto: Torben Eskerod.
Børnehuset Svanen. Foto: Torben Eskerod.

Genanvendelse udformet som landsby

Om Børnehuset Svanen, Gladsaxe, siger jurymedlem Marius Møller, ejendomsdirektør i PensionDanmark:

– Børnehuset Svanen er nomineret til Betoninnovations Prisen, fordi projektet er innovativt i skabelse af et cirkulært børnehus ved at genanvende materialer fra den tidligere Gladsaxe Skole, som i arkitektur og indhold er til at med at integrere børn i natur og oplevelser.

– I alt er 6.000 ton beton fra den gamle skole nedknust. Heraf blev 600 ton anvendt som groft tilslag i den nye beton i Børnehusets fundament, og bærende konstruktioner og nedskårne søjler er anvendt til møbler i terræn. Betonen har dermed fået ny levetid og lever videre i huset. Genanvendelse af beton, mursten, tagsten, træspær etc. i huset, der er i arkitekturen, er udformet som en landsby, er med til at vise børnene, hvordan vi i dagligdagen kan genanvende materialer. Børnehuset har desuden et stærkt fokus på social og samfundsmæssig bæredygtighed med plads til børn med særlige behov.

Lisbjerg Genbrugsstation. Foto: Torben Eskerod .
Lisbjerg Genbrugsstation. Foto: Torben Eskerod .

Æstetik, landskabelig indpasning og fremtidig fleksibilitet

Om Lisbjerg Genbrugsstation, Aarhus, siger jurymedlem Julian Weyer, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects:

– Lisbjerg Genbrugsstation er nomineret til Betoninnovations Prisen, fordi byggeriet udgør et innovativt, håndgribeligt eksempel på potentialet i at genanvende byggematerialer som beton og træ i nye helheder. Overalt, hvor det har været muligt, er der brugt genbrugsmaterialer, og den anvendte beton er indleveret af genbrugsstationens kunder og herefter nedknust og genanvendt i byggeriet.

– I alt udgør genbrugte og genanvendte materialer ca. 75 % af projektet, og samtidigt er der tænkt både æstetik, landskabelig indpasning og også fremtidig fleksibilitet ind i designet.

Betoninnovations Prisen er en publikumspris, som alle kan stemme på via afstemning på Dansk Betons hjemmeside frem til den 15. maj.

Vinderen af Betoninnovations Prisen offentliggøres til Betonens Prisfest den 1. juni 2023 i Industriens Hus, hvor vinderne af In-situ Prisen, Betonelement Prisen og Betonarkitektur-ideen ligeledes offentliggøres.

Dommerkomiteen består desuden af Casper Mathiasen, formand i Dansk Beton og adm. direktør i Unicon, og Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder.

Relateret indhold