Se dem her: De skal udvikle Københavns nye trafikknudepunkt

Ny Ellebjerg Station skal transformeres til et trafikknudepunkt med både metro, fjern-, regional- og S-tog. Tre tværfaglige teams skal udvikle området med erhverv, boliger og butikker. Nyt navn bliver København Syd.
Området omkring det kommende trafikknudepunkt København Syd (den nuværende Ny Ellebjerg Station) skal udvikles med både erhverv, boliger, butikker og andre bylivsfunktioner, der understøtter et trygt lokalmiljø og et levende byliv de fleste af døgnets timer. Foto: Dragør Luftfoto
Området omkring det kommende trafikknudepunkt København Syd (den nuværende Ny Ellebjerg Station) skal udvikles med både erhverv, boliger, butikker og andre bylivsfunktioner, der understøtter et trygt lokalmiljø og et levende byliv de fleste af døgnets timer. Foto: Dragør Luftfoto

Metroselskabet, der pt. har travlt med at anlægge en ny metrostation, nye Øresundsperroner og et fælles underjordisk omstigningsområde ved København Syd (den nuværende Ny Ellebjerg Station), har også haft tid til at prækvalificeret tre tværfaglige teams til konkurrencen om at udarbejde en helhedsplan for et nyt byområde ved den kommende station.

København Syd bliver i fremtiden én af Danmarks store trafikknudepunkter med metro, tre S-togslinjer, regional- og fjerntog samt mulighed for internationale tog fra Tyskland og Sverige. Stationen skifter navn til København Syd i 2023.

Adm. direktør i Metroselskabet, Carsten Riis, siger:

– Hele udviklingsarealet har en unik placering i forhold til effektiv kollektiv transport, og mange mennesker kommer til at arbejde, bo og færdes ved København Syd. Det giver potentiale for at skabe et attraktivt og klimavenligt byområde med et trygt og levende byliv, som kan udvikle både Valby og København positivt.

De tre udvalgte teams, der kæmper om at stå for den fremtidige byudvikling med boliger, erhverv, butikker og andre bylivsfunktioner, som kan bidrage positivt til Valby som helhed, understøtte stationen og skabe mere byliv og tryghed i området, er:

– C.F. Møller med 1:1 Landskab, Arki Lab, Atkins DK og Atkins Limited

– Cobe med Arup, Urban Creators, 103, Absalon & Co og Metropolitan Metaculture

– Holscher Nordberg med Adept, Lytt, MOE og Realise.

Dialog med borgerne

De 3 prækvalificerede teams er udvalgt blandt de i alt 15 teams fra ind- og udland, der ansøgte om at deltage i konkurrencen. De kunne alle fremvise stærke referencer inden for arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, helheds- og bebyggelsesplaner, byrum, lokal- og kommuneplanlægning, bæredygtighed og ingeniørydelser.

De tre teams har frem til sommeren 2023 til at udarbejde hvert deres forslag til en helhedsplan for byudvikling ved og over stationen. Vinderforslaget forventes offentliggjort i sensommeren 2023.

Efter offentliggørelse af vinderforslaget vil der være yderligere dialog om vinderforslaget, inden en endelig helhedsplan forventes færdiggjort ultimo 2023.

Konkurrencen gennemføres som udbud med forhandling, og forslagene vurderes af et vurderingsudvalg med repræsentanter for Metroselskabet, Transportministeriet og Københavns Kommune bistået af fageksperter samt et rådgivende panel. Emcon og Grandville fungerer som konkurrencerådgivere for Metroselskabet.

Det vindende team får opgaven med at udarbejde en endelig helhedsplan, materiale til startredegørelse og lokalplan, input til miljøvurdering samt deltagelse i dialog med borgere, lokaludvalg og interessenter m.m.

Relateret indhold