Markant arkitekt hædres

Arkitekt MAA og professor emeritus Nils-Ole Lund modtager i dag Arkitektforeningens æresmedalje.
"En ambassadør for dansk arkitektur i Skandinavien? kaldes arkitekt MAA og professor emeritus Nils-Ole Lund, som siden 1950'erne været en signifikant teoretiker og praktiker i Nordisk arkitektur. I dag fredag 29. maj modtager han Arkitektforeningens æresmedalje fra sine fagfæller. Foto: Arkitektforeningen.
"En ambassadør for dansk arkitektur i Skandinavien? kaldes arkitekt MAA og professor emeritus Nils-Ole Lund, som siden 1950'erne været en signifikant teoretiker og praktiker i Nordisk arkitektur. I dag fredag 29. maj modtager han Arkitektforeningens æresmedalje fra sine fagfæller. Foto: Arkitektforeningen.

Om Nils-Ole Lund

  • Han er født i 1930 og uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1953. Han blev som 33-årig docent ved arkitektafdelingen på Norges tekniske højskole 1963-65. I 1965 blev han professor ved Arkitektskolen Aarhus, hvor han også var rektor fra 1972 til 1985. Lund har også været gæsteprofessor ved arkitektskolen ved Washington University, Saint Louis, USA 1976 og præsident for Den europæiske Arkitektskoleforening EAAE 1987-91.
  • Nils-Ole Lund er en af de nulevende arkitekter, der har det dybeste kendskab til de arkitektoniske strømninger, der har præget Norden i det 20. århundrede. Han har skrevet en række bøger om den skandinaviske arkitekturtradition og dens arkitekter og om arkitekturteori.
  • Han har skabt en række markante bygningsværker, som ligger i forlængelse af den moderne funktionelle tradition. Blandt andet står han bag det historiske fakultet på Oslo Universitet på Blindern og det brugerstyrede tæt-lave byggeri Skjettenbyen nær Oslo.

Han omtales af branchefolk som “en ambassadør for dansk arkitektur i Skandinavien?. Arkitekt MAA og professor emeritus Nils-Ole Lund har siden 1950’erne været en signifikant teoretiker og praktiker i nordisk arkitektur. I dag, 29. maj, modtager han Arkitektforeningens æresmedalje fra sine fagfæller.

– Nils-Ole Lund har siden 1950’erne bidraget til den nordiske arkitekturdebat og -teori, og han har sat et markant præg på arkitektfaget som arkitekt, pædagog og formidler. Nils-Ole Lunds arkitektliv er nemlig ganske mangfoldigt, og det er langtfra kun tegnebordet, der har været udgangspunktet for hans virke. Lund har siden sin studietid på Arkitektskolen i København været en flittig skribent i nordiske og internationale fagblade, og han blev med sin velformulerede, diskuterende pen tidligt en ambassadør for dansk arkitektur i Skandinavien, skriver Arkitektforeningen i sin omtale af arrangementet.

Præg på Aarhusskolen

Nils-Ole Lund har som professor og rektor sat et vigtigt præg på Arkitektskolen i Aarhus med sin dengang banebrydende og visionære måde at diskutere og formidle viden om det komplekse felt “arkitektur”, som tidligere havde båret præg af “mesterlære”-traditioner.

Lunds studerende værdsatte hans umiddelbare og uortodokse, diskuterende tilgang til faget, og han var med til at åbne den jyske arkitektskole for internationale strømninger. Endelig har han været med til at danne nogle af nutidens dygtigste arkitekter, gennem sin undervisning og gennem sine ord. Især værket “Teoridannelser i arkitekturen” blev en lille bibel for mange arkitekter og studerende og en genvej til et overblik over teoriudviklingen og dens resultater, som den havde formet sig i efterkrigsårene.

Fagfæller hædrer

Nils-Ole Lund hædres nu af sine fagfæller i Arkitektforeningen med æresmedaljen.

– Nils-Ole Lunds betydning for faget, for Arkitektskolen Aarhus og for flere generationer af danske arkitekter kan ikke overvurderes, og hans debatterende fordomsfrihed, der hviler på en dybfølt demokratisk grund, kan måske sammenfattes i termen: Uenighed gør stærk. For denne frisindede indsats i arkitekturens tjeneste tildeles Nils-Ole Lund Akademisk Arkitektforenings Æresmedalje, lyder det i motiveringen fra fagfællerne.

Prisen tildeles foreninger og institutioner, der har gjort en særlig bemærkelsesværdig indsats inden for arkitektfagets område. Bestyrelsen stiller et motiveret forslag om tildeling til repræsentantskabet, hvorefter repræsentantskabsmedlemmerne foretager en hemmelig afstemning.

De arkitekter MAA, der har foreslået Nils-Ole Lund som modtager af æresmedaljen, er Kim Dirckinck-Holmfeld, Leif Leer Sørensen, Jan W. Hansen, Hans Jørgen Vesthardt, Tom Danielsen, Kim Herforth, Lars Juel Thiis, Louis Becker, Dorte Mandrup Poulsen, Morten Schmidt, Jan Søndergaard, Anna Maria Indrio, Hans Peter Svendler, Torben Nielsen og Lene Dammand Lund.

Blandt tidligere modtagere af medaljen er Arne Jakobsen, C. F. Møller, Kay Fisker, Mogens Lassen, Jan Gehl og Jan Utzon.

Æresmedaljen overrækkes på Arkitektforeningens repræsentantskabsmøde i Korsør i dag 29. maj.

Relateret indhold