KPF Arkitekter AS vinder Sundhedscenter Haderslev

Det er KPF Arkitekterne AS som totalentreprenør, der sammen med DRIAS ingeniører A/S og Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S som underrådgiver har vundet konkurrencen om at tegne det nye sundhedscenter i Haderslev.
Repræsentanter fra forskellige råd, Region Syddanmark og Haderslev Kommune har været med til at kigge på forslagene, der vil kunne ses på Haderslev Rådhus. Pressefoto.
Repræsentanter fra forskellige råd, Region Syddanmark og Haderslev Kommune har været med til at kigge på forslagene, der vil kunne ses på Haderslev Rådhus. Pressefoto.

Fakta

  • Det nye sundhedscenter kommer til at ligge på Clausensvej 3 og 5 i Haderslev. Byggeriet forventes at være færdigt inden udgangen af 2017. Region Syddanmark og Haderslev Kommune modtog 28 prækvalifikationsansøgninger i januar 2015, hvoraf de fem blev prækvalificerede.
  • Fra Region Syddanmarks side indgår udover lokalpsykiatrien også jordemoderkonsultation og vagtlægefunktion i Sundhedscentret, samt plads til mammografibus og blodbus ved centret.

Region Syddanmark og Haderslev Kommune har i fællesskab valgt det team, der skal stå for projektering af det kommende fælles sundhedscenter i Haderslev. Sundhedscentret, der har fokus på mental sundhed, skal stå færdigt inden udgangen af 2017. Konkurrencen om at tegne det nye sundhedscenter blev vundet af KPF Arkitekterne AS.

Fem forslag

Region og kommune har kigget på fem spændende men også meget forskellige forslag. Formand for kommunens udvalg for Sundhed og Forebyggelse, Preben Holmberg, har stor ros til de fem bud, og region og kommune har været helt enige om at vælge forslaget fra KPF Arkitekterne AS. I forbindelse med udvælgelsen er der lagt vægt på arkitektur, funktionalitet og økonomi.

– Vi synes rent arkitektonisk, at det passer godt ind i terrænet, men det er også meget fleksibelt i forhold til indretningen, og så har vi mulighed for let at udvide, hvis vi på et tidspunkt får behov for det, siger Preben Holmberg.

Natur bevaret

Set fra oven får centret form som et stort X og bygges på en kuperet grund. I forslaget fra KPF Arkitekterne AS bliver både et nuværende vandhul og en del af træerne på grunden bevaret.

Sundhedscentret etableres i et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark og skal rumme både kommunale og regionale funktioner, primært indenfor det psykiatriske område. Visionen for Haderslev Sundhedscenter er, at det skal understøtte en sammenhængende indsats overfor den enkelte borger, særligt når det gælder mental sundhed ? og med fokus på samspil mellem lokalpsykiatrien, jobcentret, socialpsykiatrien og misbrugsbehandling.

Specialister under samme tag

– Det bliver et flot sundhedscenter, og jeg lægger stor vægt på netop den fælles indgang til sundhedsydelserne. Vi får samlet specialer fra både kommune og region under samme tag, som gør, at vi får bedre fokus på det sammenhængende patientforløb. Hvor systemet spiller en mindre rolle, og hvor vi kan levere et tilbud tæt på borgeren og give den støtte, den enkelte borger har brug for, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Relateret indhold