“BIM er ikke et redskab til masseproduktion”

BIM WORLD 2015 Aarhus præsenterede et unikt hold af førende arkitekter, ingeniører, entreprenører og organisationer fra Japan, Singapore, Australien, Brasilien og USA.
Ved skolebygningen Learning Hub i Singapore var den store udfordring de bærende søjler, der tegner en buet form, og de udkragede etagedæk. Foto: Hufton & Crow.
Ved skolebygningen Learning Hub i Singapore var den store udfordring de bærende søjler, der tegner en buet form, og de udkragede etagedæk. Foto: Hufton & Crow.

Kort om BIM Aarhus

  • Foreningen BIM Aarhus er et professionelt netværk med fokus pa? BIM, Building Information Modeling. Netværket er en nonprofit vidensdelende organisation med fokus på dialog, tværfaglighed og samarbejde.
  • BIM Aarhus har mere end 500 medlemmer, alle med BIM-faglig baggrund og interesse. De repræsenterer rådgiverbranchen, entreprenørbranchen, offentlige og private bygherrer, offentlige myndigheder, producenter og undervisningsinstitutioner.

Forleden var Arkitektskolen Aarhus vært for en international BIM-konference. Den var en opfølgning på BIM Finland i 2012, BIM UK i 2013 og BIM EUROPE i 2014. Formålet var, og er, at formidle et billede af BIM-udviklingen i Europa, men da BIM-udviklingen er et globalt fænomen, belyste denne konference derfor aktuelle tendenser og fremtidige perspektiver fra andre verdensdele.

Oplægsholderne demonstrerede håndteringen af BIM, og levendegjorde de tekniske og arkitektoniske potentialer, der ligger i en innovativ brug af BIM.

Vi forsøger at bruge BIM som et redskab til at forbedre arkitekturen og ikke som et redskab for masseproduktion.

Tomohiko Yamanashi, arkitekt, Nikken Sekkei.

Højere kvalitet og produktivitet

Wesley Benn, formand for RTC Event Management, Australien, er initiativtager til RTC, Revit Technology Conference, der hvert år afvikles i det meste af verden. Wesley Benn indledte konferencen med at perspektivere intentionerne bag RCT, og hvordan teamet skaber en markant succes globalt med vidensdeling på højt niveau. Wesley Benn lagde ikke skjul på, at BIM-udviklingen kan gå hurtigere i Australien. En del af forklaringen tilskriver han regeringen, der ikke støtter op om arbejdet med BIM.

Joyce Delatorre, Head of BIM Department, Metodo Engenharia, Brasilien og Nathan Wood, DPR Constructions, USA, arbejder begge i store innovative entreprenørvirksomheder, der gennem flere år har intensiveret anvendelsen af BIM. De belyste, med udgangspunkt i deres forskellige kulturer og personlige erfaringer, hvordan brugen af BIM kan højne kvaliteten og produktiviteten på projektstadet og ude på byggepladsen. De fortalte endvidere, hvad anvendelse af BIM betyder for samarbejdet mellem rådgivere og entreprenører.

Mike Whaley, President of TURIS Systems LLC, USA, er en højt respektret BIM-konsulent, der arbejder for mange af USA’s største rådgivningsfirmaer og entreprenørfirmaer. Han tegnede et billede af BIM-tendenserne i dag og i fremtiden, og gav sit syn på hvordan, denne udvikling kommer til at påvirke hele byggeindustrien, både på det strategiske og operative plan.

De fire oplægsholdere tegnede et facetteret billede af byggebranchen set i et globalt perspektiv. Fælles for de fire oplægsholdere var den tekniske, økonomiske og projektstyrende tilgang til BIM.

Kompliceret geometri

Vivien Leong fra Singapore arbejder i CPG Corporation, et arkitektfirma der har en grøn tilgang i projekterne. En effektiv udnyttelse af naturressourcer er derfor afgørende i firmaets designkoncept. CPG Corporation udfordrer konstant grænserne for infrastrukturel og arkitektonisk design.

Hun demonstrerede, hvordan BIM spiller en afgørende rolle i udvikling af bæredygtige bygningsværker. Bl.a. viste hun det bemærkelsesværdige projekt Learning Hub; en skolebygning med åbne rum ud til et fælles atrium. Her var den store udfordring de bærende søjler, der tegner en buet form, og de udkragede etagedæk. Projektet blev styret på BIM-platformen med tegninger i Rhino og Revit.

– Søjlernes geometri er komplicerede. Derfor måtte vi afvise de første tegninger fra konstruktørerne. Vi overlappede vores tegninger med konstruktørernes, og derved kom vi frem til en acceptabel konstruktion, sagde Vivien Leong.

Andre nævneværdige projekter viste arkitekt Tomohiko Yamanashi fra Japan. Han arbejder for Nikken Sekkei, der er en af Japans største arkitektvirksomheder. Virksomheden varetager flere byggefaglige professioner under samme tag, hvilket giver en innovativ synergieffekt med BIM som et gennemgående element.

– Vi forsøger at bruge BIM som et redskab til at forbedre arkitekturen og ikke som et redskab for masseproduktion, sagde Yamanashi, der sluttede konferencen med at vise arkitektoniske projekter af høj klasse.

Han demonstrerede, at BIM understøtter design, projektering og udførelse, og at BIM kan være et godt redskab til at udfolde arkitekturen i lys, skygge, materialers stoflighed, velovervejede proportioner og ikke mindst sublim enkelhed. Projekterne, og den måde han fortolker arkitekturen på med BIM, fik stor applaus fra salens godt 300 tilhørere.

Learning Hub-projektet blev styret på BIM-platformen med tegninger i Rhino og Revit. Foto: Hufton & Crow.
Learning Hub-projektet blev styret på BIM-platformen med tegninger i Rhino og Revit. Foto: Hufton & Crow.
Vivien Leong, arkitekt hos CPG Corporation i Singapore, demonstrerede, hvordan BIM spiller en afgørende rolle i udvikling af bæredygtige bygningsværker. Foto: Per Soerensen Photography.
Vivien Leong, arkitekt hos CPG Corporation i Singapore, demonstrerede, hvordan BIM spiller en afgørende rolle i udvikling af bæredygtige bygningsværker. Foto: Per Soerensen Photography.

Relateret indhold