Banekvarteret: Plan for muligt aarhusiansk gigaprojekt offentliggjort

C.F. Møller Architects oplæg til overdækning af banegraven i Aarhus skaber en grøn, bilfri og levende bydel for alle.
C.F. Møllers oplæg til en helhedsplan for Banekvarteret byder på en grøn og bilfri bydel. Visualisering: C.F. Møller Architects/Erik Nord Arkitekter.
C.F. Møllers oplæg til en helhedsplan for Banekvarteret byder på en grøn og bilfri bydel. Visualisering: C.F. Møller Architects/Erik Nord Arkitekter.

I Aarhus er der planer om at overdække Banegraven – et stort sporområde ved Aarhus Banegård mellem Bruuns Bro og Frederiksbro (Frederiks Alle). Nu er der i form af en helhedsplan fra C.F. Møller Architects kommer lidt mere kød på planerne.

Aarhus får en helt ny bydel kaldet Banekvarteret, hvis Aarhus Kommune til november beslutter at gå videre med planerne.

Vi ser meget frem til, at vores oplæg til en helhedsplan indgår i den kommende offentlige debat om områdets udvikling …

Partner og arkitekt Michael Kruse, C.F. Møller Architects

Med sin centrale placering midt i Aarhus og som trafikknudepunkt, hvor tusinder af mennesker færdes hver dag, har Banekvarteret potentiale til at blive en grøn, bilfri og levende bydel for alle, der bor, arbejder og færdes i området.

Dette område af Banegraven ønskes overdækket og bebygget.
Dette område af Banegraven ønskes overdækket og bebygget.

– Vi er meget glade for at kunne præsentere en klar vision om en helt ny, grøn og bilfri bydel, der binder byen sammen og vil være til glæde for alle borgere i Aarhus. Vi ser meget frem til, at vores oplæg til en helhedsplan indgår i den kommende offentlige debat om områdets udvikling, så det bymæssige potentiale på dette centrale sted i hjertet af Aarhus kan kvalificeres og forløses til glæde for alle, siger Michael Kruse, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects.

Grøn bydel for alle

Hvor der før kun var plads til togene i banegraven, bliver der med overdækningen plads til det hele – både tog, parkeringspladser til biler og cykler, nye grønne områder, plads til nye boliger og arbejdspladser samt stier og gader, der genforener Frederiksbjerg med Midtbyen. Området bliver en bydel for alle – borgere, beboere og besøgende – og gør det let og bekvemt at anvende og skifte mellem bæredygtige transportformer.

Fra Bruuns Bro. Visualisering: C.F. Møller Architects/Erik Nord Arkitekter.
Fra Bruuns Bro. Visualisering: C.F. Møller Architects/Erik Nord Arkitekter.

– Den nye bydel vil være en historisk forandring af den meste centrale del af Aarhus, hvorfor vi er gået til opgaven med både stor ydmyghed for at sikre forståelse af konteksten samt med skyhøje ambitioner for at skabe rammerne for at områdets udvikling sikres de bedste vilkår for succes af internationalt format, fortæller Michael Kruse.

Kvalificering af plan

Arbejdet med helhedsplanen blev påbegyndt, efter at Aarhus Kommune i september sidste år besluttede at indgå i et projektsamarbejde med DSB Ejendomsudvikling, PensionDanmark og MT Højgaard og C.F. Møller Architects som rådgiver med henblik på i fællesskab at sondere mulighederne for at overdække banegraven.

Udkast til helhedsplanen for Banekvarteret indgår nu i en forhøring, hvor borgerne kan komme med forslag og ideer til kommunens videre planlægningsproces. Inden udgangen af året forventes byrådet at træffe en endelig beslutning om projektets fremtid.

Fra Frederiks Alle.Visualisering: C.F. Møller Architects/Erik Nord Arkitekter.
Fra Frederiks Alle.Visualisering: C.F. Møller Architects/Erik Nord Arkitekter.

– Der er gjort et grundigt arbejde i det udkast til helhedsplan, som vi har fremlagt. Det har været nødvendigt for at sikre, at projektet kan realiseres både teknisk og økonomisk. Nu glæder vi os til at præsentere og diskutere mulighederne med borgerne, politikerne og fagfolk i den kommende tid, siger Søren Beck-Heede, administrerende direktør i DSB Ejendomsudvikling.

En af verdens mest bæredygtige bydele

Den skitserede helhedsplan for Banekvarteret lægger op til, at den nye bydel bliver en af verdens mest bæredygtige bydele, der lever op til både nationale og kommunale klimamål. Bydelen bliver grøn med træer, buske, facadebeplantninger, taghaver og forhaver, der åbner op for et samspil mellem dem, der bor i bydelen og dem, der blot passerer igennem.

I midten af det nye kvarter samler ‘Banehaven’ som en grøn oase i byrummet unge og ældre, beboere og gæster til udeliv, aktiviteter og fællesskab, og gennem bebyggelsen snor bygaden sig som en grøn forbindelse med afstikkere og forbindelser til nabokvartererne. Klimavenlige materialer og klimaneutrale bygninger er også tænkt ind i udkast til helhedsplanen.

Bydelen skaber et bilfrit miljø med renere luft, mindre trafikstøj fra tog og biler, og hvor det er trygt og sikkert at færdes for gående og cyklister. Kvarteret giver mulighed for at skabe gode rammer for børn og børnefamilier med plads og rum til leg og aktivitet samt familieboliger, som tilgodeser Aarhus Kommunes ønsker om flere familieboliger i bymidten.

Bilfri og grønne byrum. Visualisering: C.F. Møller Architects/Erik Nord Arkitekter.
Bilfri og grønne byrum. Visualisering: C.F. Møller Architects/Erik Nord Arkitekter.

– Opgavens kompleksitet og vilkår har givet os anledning til at gentænke og skabe en ny type innovativ byudvikling, som både sikrer effektiv mobilitet og samtidig etablerer en bilfri bydel, indtænker konstruktive forhold så der fremover bygges i lette konstruktioner med lavt C02-aftryk – som ex. træ samt etablerer byliv, byrum og bygninger af højeste kvalitet til glæde for alle borgere, – alt i alt elementer der vil være med til at skabe en af verden mest bæredygtige bydele – som en naturlig del af Aarhus, siger Michael Kruse.

Overdækning realiseret i 2026

I den fremlagte tidsplan starter selve konstruktionen af overdækningen i 2023 og hænger tæt sammen med Banedanmarks arbejde med at elektrificere banen til Aarhus.Overdækningen forventes ifølge den fremlagte tidsplan at kunne stå færdig i 2026. Herefter kan området bebygges.

Den eksisterende banegrav er resultatet af en udvidelse af banegraven i 1918-1924 som et voldsomt indgreb gennem Frederiksbjerg, hvor mange huse og bebyggelser blev nedlagt og Frederiksbjergkvarteret afskåret fra Aarhus Centrum. Siden er en overdækning blevet drøftet adskillige gange for at udnytte de attraktive arealer midt i byen bedre og samtidig genforene byens kvarterer.

Bruuns Bro - nedgang til perron. Visualisering: C.F. Møller Architects/Beauty and the Bit.
Bruuns Bro – nedgang til perron. Visualisering: C.F. Møller Architects/Beauty and the Bit.

Relateret indhold