Banebrydende børnehave i halm og genbrugsmaterialer vinder udbud

Der blev konkurreret på kvalitet og ikke pris i Syddjurs Kommunes udbud til en ny børnehave. JDH-Bygs team vandt med et børnehus bygget i halm med forskellige genbrugsmaterialer på facaden.
De høje krav til bæredygtighed afspejler sig i materialevalget til vinderprojektet. Det består af halmelementer med en klimaskærm af genbrugsmaterialer og så lidt beton som muligt. Det kan aflæses i bygningens klimaaftryk, der er 20 % lavere end kravet. Visualisering: GPP Arkitekter
De høje krav til bæredygtighed afspejler sig i materialevalget til vinderprojektet. Det består af halmelementer med en klimaskærm af genbrugsmaterialer og så lidt beton som muligt. Det kan aflæses i bygningens klimaaftryk, der er 20 % lavere end kravet. Visualisering: GPP Arkitekter

En ny børnehave i Rønde skal bygges op i halmelementer med en klimaskærm af genbrugsmaterialer og så lidt beton som muligt. Det står klart, efter Syddjurs Kommune har valgt et projekt fra et team bestående af totalentreprenør JDH-Byg, GPP Arkitekter, Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører og MBYLand landskabsarkitekter som vinder af licitationen.

Læs også: Så er kronen sat på Molsværket

Der var tale om en omvendt licitation, hvor der ikke er konkurreret på pris, men på kvalitet, da Syddjurs Kommune i december 2023 udbød den nye daginstitution i en totalentreprise med en fast, samlet entreprisesum på 24,6 mio. kr.

Tænker langsigtet

Byggeprogrammet har indeholdt krav om et så lavt CO2-aftryk som muligt set over en livscyklus på 50 år. Projektet skal holde sig under 8,8 ton CO2-ækvivalenter pr. år (eller 440 ton CO2-ækvivalenter over 50 år). Det er vinderteamet lykkedes med – og mere til, fortæller formand for Natur-, teknik- og miljøudvalget Kim Lykke Jensen:

Der kan komme genbrugte materialer som træ, skifer og stålplader på facaden af den nye daginstitution. Hvilke materialer der bruges, kommer an på, hvilke mængder, det bliver muligt at skaffe. Illustration: GPP Arkitekter
Der kan komme genbrugte materialer som træ, skifer og stålplader på facaden af den nye daginstitution. Hvilke materialer der bruges, kommer an på, hvilke mængder, det bliver muligt at skaffe. Illustration: GPP Arkitekter

– Det vindende projekt fra JDH Byg er banebrydende bæredygtigt ved at kombinere både halmelementer og genbrugsmaterialer. Projektet lykkes med at overstige de krav for bæredygtighed, som vi har stillet i byggeprogrammet for den nye daginstitution i Rønde. Det er rigtig flot. Den samlede bygning holder sig 20 % under udbuddets maksimale grænseværdi for klimabelastning, set ud fra en såkaldt livscyklusvurdering. Det vil sige ud fra en samlet vurdering af råmaterialernes udvinding og helt frem til bygningens nedrivning og genanvendelse.

Læs også: DGNB-mærket skole bliver byens samlingspunkt

– Det er nyt for os i Syddjurs Kommune at anvende en livscyklusbetragtning på bæredygtighed, men vi har vurderet, at det kan give en mere langsigtet værdi frem for andre certificeringsmodeller. Herudover er der indlagt en gevinst for entreprenøren, hvis det ved fælles hjælp lykkes at reducere yderligere i klimabelastningen, siger Kim Lykke Jensen.

I vinderprojektet er der blevet plads til både vandleg, bålplads, flere små legeområder med gynger, rutsjebane, armgang, tarzanbane m.v. på børnehavens grund. Det lever op til ønskerne fra bl.a. forældregruppen. Illustration: GPP Arkitekter
I vinderprojektet er der blevet plads til både vandleg, bålplads, flere små legeområder med gynger, rutsjebane, armgang, tarzanbane m.v. på børnehavens grund. Det lever op til ønskerne fra bl.a. forældregruppen. Illustration: GPP Arkitekter

Den nye daginstitution får plads til 120 børn og forventes færdig medio 2026.

Relateret indhold