”Bygherrerne skal gentænke de sociale aspekter i måden, vi bygger på”

Med en ny social bæredygtighedspolitik opfordrer Bygherreforeningen bl.a. til, at der skabes en mere sikker og sund arbejdskultur på byggepladserne, og så skal der sættes mål for, hvordan de nødvendige fagligheder og kompetencer sikres i fremtiden.
Bygherreforeningens formand Peter Fangel Poulsen i jakkesæt, med en kuglepen i hånden.
Det er helt centralt, at bygherrerne som en væsentlig samfundsaktør viser vejen til, hvordan man skaber øget social værdi for både brugere, borgere og samfundet med sit byggeri eller anlægsprojekt, lyder det fra Bygherreforeningens formand Peter Fangel Poulsen. Arkivfoto: Bygherreforeningen.

I fremtiden vil byggeriet være udfordret af bl.a. mangel på arbejdskraft og ændrede krav til, hvordan vi bygger, bor og arbejder sammen.

Derfor har Bygherreforeningen i ifm. sidste uges årsmøde lanceret en ny social bæredygtighedspolitik med pejlemærker for, hvordan landets bygherrer bør forholde sig til en række sociale samfundsaspekter, når de investerer i bygninger, anlæg og infrastruktur.

Bygherrerne opfordres bl.a. til, at der skabes en mere sikker og sund arbejdskultur på landets byggepladser, og at branchen i fællesskab sætter klare og tydelige mål for, at der i fremtiden er nødvendige fagligheder og kompetencer i værdikæden.

Til inspiration henviser foreningen f.eks. til den almene sektors arbejde med at sikre, at minimum 10-15 % af håndværkerne på større byggeprojekter som udgangspunkt udgøres af lærlinge/praktikanter eller personer med særlige behov eller udfordringer i oplæringsforløb.

Læs også

Bygherrerne: Der er sket et paradigmeskifte – og vi er klar til opgaven

– Bæredygtighed handler ikke alene om løsninger, som gavner klima og miljø, men også om de medarbejdere, der bygger, samt de mennesker, som skal bruge bygningerne og deres trivsel, siger formand for Bygherreforeningen, Peter Fangel Poulsen, der også er direktør og partner i Bauherr.

– Og det bliver endnu mere væsentligt i en fremtid, hvor vi ikke længere bare kan bygge nyt, men i højere grad skal bygge om og transformere utidssvarende bygninger eller bygge mindre og dele mere. Det kræver mere fokus på det sociale område, fordi vi skal vænne os til at interagere meget mere med brugerne og det omgivende samfund for at kunne levere værdiskabende byggeri, tilføjer han.

Pia Nielsen, bestyrelsesmedlem i Bygherreforeningen og viceadministrerende direktør i Boligkontoret Danmark, supplerer:

– Byggebranchen står overfor en række udfordringer. Udover de grønne, så oplever vi jo også, at det bliver sværere at bygge ift. omgivelserne. Vi møder mere modstand end tidligere fra bl.a. lokale naboer, når vi f.eks. skal bygge i de store byer eller opføre forskellige former for anlæg. Derfor skal vi være nysgerrige på nye måder at skabe dialog med vores omgivelser, så vi sikrer, at der skabes fælles løsninger.

Ansvar for rekruttering, diversitet og arbejdsmiljø

De to bygherrer fremhæver desuden, at det bliver afgørende, at bygherrerne er med til at finde nye veje ift. at undgå dødsulykker og reducere antallet af arbejdsulykker i det hele taget – og at byggeriet også tager et ansvar ift. at uddanne fremtidens arbejdskraft til branchen.

De påpeger, at byggeriet i dag allerede mangler faglært arbejdskraft, og at Dansk Arbejdsgiverforening anslår, at der i 2028 vil mangle 17.000 tømrere, murere, snedkere, anlægstruktører m.m.:

– Derfor er det afgørende, at vi naturligvis passer på dem, vi allerede har. Men vi skal også have ambitioner om at rekruttere flere nye potentielle medarbejdere til byggeriet og ikke mindst hos bygherrerne selv, siger Peter Fangel Poulsen.

Læs også

Bygherreforeningen: Sådan bliver 2024

Han tilføjer:

– Vi skal tage vare på og være endnu bedre til at udnytte det potentiale, der ligger i arbejdsstyrken – uanset hvor du er fra, din alder eller køn. Og det kræver, at også bygherrerne tager ansvar for både rekruttering, diversitet og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Politikken indeholder fire fokusområder – ’Arbejdsvilkår og arbejdsmiljø’, ’Ligebehandling og inklusion’, ’Brugere, borgere og samfund’ samt ’Fagligheder, rekruttering og kompetenceudvikling’ – og kan hentes her.

Relateret indhold