Analyse af byggeriet: Halvdelen af arbejdstiden kan automatiseres

Ifølge Kraka-Deloitte kan 49 % af arbejdstiden i byggeriet teknisk set automatiseres. Det stigende potentiale skyldes især den teknologiske udvikling siden 2022, lyder det bl.a. i konklusionerne, der bringes her.
Analysen fra Kraka-Deloitte viser, at det tekniske potentiale i byggebranchen er lidt større end for økonomien som helhed. I top ligger anlægsentreprenører. Foto: Gettyimages.

De senere år er virksomheders interesse for automatisering og kunstig intelligens (AI) steget markant, og udviklingen inden for generativ kunstig intelligens (GenAI) som f.eks. chatbotten ChatGPT har betydet, at maskiner i dag kan udføre opgaver, som vi for kort tid siden havde svært ved blot at forestille os.

Interessen er også kommet til byggeriet, men er delt i to med optimistiske forventninger til produktivitetsstigning på den ene side og bekymringer for jobtab og en mere ulige indkomstfordeling på den anden.

Læs også

Digitalt blod på tanden: Byggeriet firedobler brug af AI på 1 år

En analyse fra Kraka-Deloitte kortlægger de seneste to års teknologiske udvikling, herunder potentialet for automatisering og deraf følgende produktivitetsvækst i byggebranchen:

Analysen, der udelukkende fokuserer på, hvor meget af arbejdstiden, det er teknisk muligt at automatisere med den eksisterende teknologi, viser, at mens 46 % af arbejdstiden i den samlede danske økonomi kan automatiseres, gælder det for 49 % af arbejdstiden i byggeriet.

Store forskelle over tid

Dykker man ned i underbrancherne i byggeriet har alle – bortset fra byggeentreprenører – et højere automatiseringspotentiale end dansk økonomi generelt. I top ligger anlægsentreprenører, hvor 53 % af arbejdstiden teknisk set kan automatiseres.

Hvis hele det tekniske potentiale indfries over en periode på 35 år, kan den årlige produktivitetsvækst i byggebranchen blive 2 % alene som følge af automatisering.

Kilde: Kraka-Deloitte

Desuden viser analysen forholdsvis store forskelle på, hvad de seneste to års teknologiske udvikling betyder for automatiseringspotentialet i underbrancher. Bl.a. er potentialet inden for bygningsinstallation steget med 21 %-point, mens potentialet hos bygningsentreprenørerne er steget med kun 12 %-point.

En udvikling, der ikke var givet for blot to år siden, hvor bygningsinstallation, inden GenAI, havde et relativt lavt potentiale på 29 % af arbejdstiden, hvilket lå under gennemsnittet for økonomien og de øvrige underbrancher i bygge- og anlægsbranchen. I dag ligger underbranchen over resten af økonomien og hele byggeriet under et.

Læs også

AI skal i brug, men kun hvor den giver værdi

Forskellene gør sig også gældende på tværs af stillinger i byggeriet.

F.eks. kan 74 % af arbejdstiden automatiseres indenfor almindeligt kontorarbejde, mens det gælder 29 % af arbejdstiden for ingeniørarbejde inden for bygninger og anlæg.

Også her har den teknologiske udvikling de seneste to år haft betydning med en stigning i automatiseringspotentiale for ingeniørarbejde inden for bygge og anlæg på kun 3 %-point, mens potentialet er steget med 29 %-point for elektrikerarbejde.

Det betyder bl.a., at elektrikerarbejde er gået fra at være den af de ti største stillingsgrupper, der havde lavest automatiseringspotentiale i 2022, til at være den med det tredjehøjeste automatiseringspotentiale.

18 eksperter indenfor kunstig intelligens og robotteknologi har bidraget til analysen, der samlet vurderer automatiseringspotentialet af 92 forskellige menneskelige funktioner.

Relateret indhold