AI skal i brug, men kun hvor den giver værdi

På kort tid har mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen taget AI til sig. Men der er stadig lang vej, før den kunstige intelligens styrker konkurrenceevnen på lang sigt frem for at risikere at svække den.

Vi skal ikke mange år tilbage, før det var de færreste, der talte om kunstig intelligens (AI).

Nu viser den seneste ’Byggeriets Modenhedsmåling’, at virksomheder bruger AI (heriblandt modeller som ChatGPT, BARD og T5) over fire gange mere i deres arbejde end for blot et år siden.

For bygge- og anlægsbranchen tæller mulighederne, som med tiden kun bliver flere, i dag bl.a.: AI-analyse af store mængder data for at forudsige vedligeholdelsesbehov; bygningsdesign og -optimering af bygningers energieffektivitet, miljømæssig bæredygtighed og brugervenlighed ved hjælp af algoritmer; overvågning og styring af byggepladser for optimeret arbejdsproces, sikkerhed og tidsplaner mm.

Læs også

Digitalt blod på tanden: Byggeriet firedobler brug af AI på 1 år

Særligt fordelagtigt kan AI bruges til at automatisere gentagne opgaver samt forbedre kvaliteten af beslutningstagning gennem avanceret analyse af komplekse data, herunder identificering af potentielle fejl eller konstruktionsproblemer, inden byggeriet påbegyndes.

Skal tilføre værdi

I udarbejdelsen af en AI-strategi er det vigtigt først og fremmest at gøre sig det klart, hvor AI kan tilføre værdi, og hvor den ikke kan. Dernæst skal virksomhedens dataressourcer og it-infrastruktur identificeres for dermed at sikre, at de ønskede AI-løsninger kan implementeres.

Desuden er det vigtigt at inddrage de rette kompetencer i såvel planlægnings- som implementeringsprocessen, og så bør strategien løbende blive evalueret og justeret ift. virksomhedens mål og behov.

Flyindustrien viser vejen

Selvom brugen af AI i bygge- og anlægsbranchen accelerer, er udviklingen stadig ung – bl.a. sammenlignet med flyindustrien, hvor virksomheder som Boeing og Airbus i vid udstrækning bruger teknologien til optimering af designprocesser og identificering af mønstre til forbedring af aerodynamik, brændstofeffektivitet og komfort.

Læs også

Undersøgelse bekræfter: Kulturen i byggeriet hæmmer AI-potentiale

Derudover benytter de to flygiganter AI til produktion, leverandørstyring, vedligeholdelse og reparation ved analyse af sensor- og diagnosticeringsdata*.

Disse fordele er forholdsvis sammenlignelige med mulighederne i bygge- og anlægsbranchen og potentialet dermed tilsvarende stort.

Den rette viden og forholdsregler

Men som også Dansk Erhverv anbefaler, bør ledere og bestyrelser ved stigende implementering af AI gøre sig overvejelser ift. politik for brug af førnævnte modeller, ophavsret, integration med eksisterende systemer samt privacy, sikkerhed og beskyttelse af forretningshemmeligheder.

Sidstnævnte vil jeg uddybe i kommende kommentar.

Som leder er det dog afgørende at tilegne sig indsigt og forståelse for AI, for teknologien er i en voldsom udvikling – også uden for landets grænser – og uden kompetencen inden for området og fastsættelse af retningslinjer, etiske som funktionelle, vil virksomheden svart blive udfordret på konkurrenceevnen.

Læs også

ESG-kompetencer har på kort tid fået afgørende betydning

Samtidig skal det understreges, at den menneskelige viden og erfaring i takt med AIs styrkede fordele ved automatisering af processer kun vil blive endnu vigtigere for bedømmelsen af den pågældende AI-løsning.

Læringsvejen er lang for alle, men den skal påbegyndes, før det snart kan være for sent.

*Airbus er tilmed kommet et skridt foran Boeing efter, at virksomheden for nogle år siden gik sammen med Palantir Technologies og udviklede det AI-baserede styringsprogram Skywise, som har givet dem en lang række fordele ift. produktion og vedligehold samt udviklet deres aktiekurs positivt og minimeret antallet af uheld.

Relateret indhold