HOFOR klimasikrer Hornemanns Vænge

HOFOR klimasikrer nu boligområdet Hornemanns Vænge i Valby. De store boligblokkes tagvand afkobles fra kloakken, og samtidig bliver friarealer grønnere til gavn for områdets beboere.
Klimasikringen af Hornemanns Vænge skal mindske presset på kloakkerne ved kraftig regn.
Klimasikringen af Hornemanns Vænge skal mindske presset på kloakkerne ved kraftig regn.

Om projektet

  • HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, klimasikrer Hornemanns Vænge i perioden november 2016 til og med april 2017 i tæt samarbejde med boligselskabet PAB. Sweco og SLA er rådgivere på projektet. Zacho-Lind er projektets entreprenør.

Klimaforandringerne har som bekendt affødt kraftigere regnvejr og flere skybrud, hvilket mange steder har medført ændringer i håndteringen af regnvand, så risikoen for oversvømmelser mindskes. I hovedstadsområdet arbejder HOFOR på at gøre byen klar til fremtidens vejr, og i november gik arbejdet i gang med at klimatilpasse Hornemanns Vænge i Valby. Forsyningsselskabet har allerede lagt en regnvandsledning langs Kulbanevej for at forberede området på fremtidens vejr, og for at minimere presset på kloakkerne endnu mere anlægges nu faskiner under jorden, lige som der etableres regnbede i græsarealerne mellem bygningerne i Hornemanns Vænge. Det betyder, at tagvandet ikke længere ender i kloakken men i stedet udnyttes til at gøre Hornemanns Vænge grønt til gavn for beboerne. Friarealerne bliver begrønnet under navnet De 6 Enge, oog områderne mellem bygningerne vil få forskellig karakter, såsom skoveng, græseng og blomstereng.

– Fremover vil Hornemanns Vænge være bedre rustet mod kraftig regn, og samtidig tilfører projektet området en rekreativ værdi med seks forskellige grønne områder, som beboerne kan nyde i hverdagen, siger projektleder i HOFOR, Lene Nørgård Rasmussen i en pressemeddelelse.

Projektet tilfører området en rekreativ værdi med seks forskellige grønne områder, som beboerne kan nyde i hverdagen

Lene Nørgård Rasmussen Projektleder, HOFOR

Der vil i forbindelse med arbejdet både være plantedage og mulighed for at se nærmere på de store gravemaskiner ved forskellige events for områdets beboere, mens arbejdet står på.

Hornemanns Vænge er et boligområde beliggende midt mellem Folehaven, Kulbanevej, Retortvej og Vigerslev Allé i Valby. Bebyggelsen består af seks blokke bygget i 1964, og den blev energi-renoveret i 2009-2010.

Relateret indhold