Budget på 1,3 mia. kr.: Vinderteam skal omdanne 600 Gellerup-boliger til 750

NCC, C.F. Møller Architects og Ingeniør'ne skal transformere fem syvetagers blokke i Gellerupparken. Også de grønne områder får en kærlig hånd.
Visualisering af blok i Gellerupparken. Børn leger foran indgangen. lyst, grønt og lækkert ser det ud
Der skal en anden beboersammensætning til, hvis Gellerupparken skal af listen over parallelsamfund. Den nye helhedsplan, der omfatter nedrivning af syv boligblokke og transformation af de øvrige blokke, skal vise vejen. Visualisering: C.F. Møller Architects

Flere mindre og færre store boliger. Citylejligheder. Tilgængelighedsboliger. Der forventes langt større diversitet i beboersammensætningen, når NCC’s totalentreprisehold ved udgangen af 2029 afslutter en omfattende transformation af det udsatte boligområde Gellerupparken.

Det aarhusianske boligområde, der blev bygget i perioden 1968-72, har været på det der tidligere hed ghettolisten, siden den blev introduceret i efteråret 2010.

Ud over et mere varieret boligudbud, som i højere grad matcher boligmarkedet, afrenses og malerbehandles blokkenes facader, gavle efterisoleres og beklædes med nye overflader, og vindues- og dørpartier i facader udskiftes med energiruder. Dertil kommer nye tage på alle blokke.

Luftfoto af Gellerupparken. mange boligblokke og grønne områder.
Renovering af de fem blokke vil bygge på erfaringer fra pilotprojekter i tre andre boligblokke i området. Her blev flere nyskabende initiativer afprøvet. Portåbningen og vejførelsen gennem blokken B4 er en af de mest bemærkelsesværdige. Foto: Brabrand Boligforening

Alle udearealer herunder grønne arealer, nærarealer ved blokke, legepladser, cykelskure, affaldsstationer og parkeringsarealer istandsættes og opgraderes ved alle blokkene, så der skabes brugbare, trygge og grønne parkrum.

Vinderteam vil skabe værdi

Projektet har et samlet budget på ca. 1,3 mia. kr. Totalentreprisekontrakten med NCC, C.F. Møller Architects og Ingeniør’ne forventes betinget indgået i august. Den endelige kontrakt forventes at falde på plads i efteråret. Peter Rantil Smith, områdedirektør for renovering i NCC’s Byggeri Vest, siger:

Visualisering af en blok i Gellerup parken. 7 etager højt. I forgrunden en flok mennesker samlet om højbede med en træramme omkring
Foto: Der skal skabes brugbare, trygge og grønne parkrum i Gellerupparken. Det betyder, at alle udearealer, legepladser, cykelskure, affaldsstationer og parkeringsarealer skal istandsættes og opgraderes ved alle blokkene. Visualisering: Visualisering: Beauty & the Bit

– Vi er glade for at være blevet valgt til opgaven, da den jo har en størrelse og en kompleksitet, hvor vi virkelig kan skabe værdi med den faglige bredde og dybde, vi har i NCC. Vi ser frem til, at vi en gang efter sommeren får en ubetinget kontrakt i hånden.

Fællesskab og øget tryghed

Projektet prioriterer sociale bo-kvaliteter ved at forbedre de fysiske omgivelser for at fremme fællesskabet og øge trygheden. Dette inkluderer nye mødesteder på nabo- og opgangsniveau samt områder til leg og rekreation.

Små hovedstier og rummelige ankomstarealer sikrer nem adgang og sammenhæng mellem boligområderne og den omgivende by. Landskabet er designet med vilde beplantninger, der styrker biodiversiteten og skaber visuel sammenhæng med den omkringliggende bypark.

Læs også

Nedrivning i Gellerupparken giver nyt liv til 50 år gammel beton

Partner, arkitekt og chef for C.F. Møllers konkurrenceafdeling i Aarhus, Rune Bjerno Nielsen, siger:

– Vi har fra C.F. Møllers side i tæt samarbejde med Ingeniør’ne og NCC haft stort fokus på vigtigheden af denne opgave. Både i forhold til at forbedre de fysiske rammer for beboerne, muligheden for at ændre opfattelsen af et boligområde i Aarhus og fordi opgaven peger ind i en fremtid med transformation og optimering af den eksisterende bygningsmasse som en væsentlig del af vores fag.

Bevarer og forædler arkitekturen

Alle boliger skal enten basisrenoveres (nye overflader, nye badeværelser, nye installationer samt ny ventilation) eller bygges om.

Den ind- og udvendige renovering er et væsentligt element i helhedsplanen og et markant skridt på vejen mod at omdanne Gellerup fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel i naturlig sammenhæng med det øvrige Aarhus, fortæller direktør i Brabrand Boligforening Kristian Würtz.

Læs også

Udvider Gellerup med landsbysamfund

– Med dette ambitiøse renoveringsprojekt fremtidssikrer vi vores boliger og udearealer ved at opgradere og forbedre dem til glæde for eksisterende såvel som nye beboere. Det sker samtidig med, at vi bevarer og forædler arkitekturen i de modernistisk inspirerede boligblokke, der blev opført sidst i 1960’erne, siger han.

To veninder sidder i en lejlighed. Den ene ved et rundt spisebord, den anden i sofaen. To børn leger i baggrunden
Foto: 600 boliger i fem blokke gøres mindre og bliver til 750 boliger. Det giver helt nye typer og størrelser boliger. Visualisering: C.F. Møller Architects

Den gennemgribende renovering og ombygning af de fem høje blokke i hver syv etager samt nedrivning af syv lave blokke med 400 boliger er resultatet af en politisk beslutning, der forpligter Brabrand Boligforening til at have transformeret Gellerupparken inden 2030.

Hele projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2029.

Mere om projektet:

Bygherre: Brabrand Boligforening.

Totalentreprise: NCC, C.F. Møller Architects og Ingeniør’ne

Samlet budget: Ca. 1,3 mia. kroner.

Omfang: 5 høje blokke med 600 lejligheder renoveres og ombygges til samlet 750 boliger.

– Trappeopgange i de to nederste etager i alle blokke bygges om og åbnes til dobbelthøje rum, hvor der skabes et byhusbånd med citylejligheder – en slags rækkehuse med murede facader. Desuden etableres citylejligheder og et mindre antal tilgængelighedsboliger med ekstra plads og bedre adgangsforhold.

– Alle boliger basisrenoveres (nye overflader, nye badeværelser, nye installationer samt ny ventilation) eller bygges om.

– Stort fokus på bæredygtighed, genbrug og genanvendelse af eksisterende materialer – også til nye funktioner. F.eks. genindbygges betontrappetrin fra udvendige trappetårne i terrænet. Overskudsbeton vil blive knust og genbrugt som materiale til byggematerialer eller til at fylde veje. Trægulve i de renoverede lejligheder blive genetableret efter udskiftning af vand- og varmerør.

– Renoveringen af den første blok går i gang i foråret 2025. Hele projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2029.

Relateret indhold