Tager kampen op mod asbest – eksperter får ansvaret

Allerede 1. juli i år forventes en nye autorisationsordning at træde i kraft, så nedrivning af asbestholdigt materiale fremover kun må udføres af autoriserede virksomheder.
Asbestholdige tag-, gulv-, væg-, loftplader må fremover kun fjernes af virksomheder, der er autoriseret til arbejdet. Den nye ordning får også betydning for boligejerne. Foto: Getty Images
Asbestholdige tag-, gulv-, væg-, loftplader må fremover kun fjernes af virksomheder, der er autoriseret til arbejdet. Den nye ordning får også betydning for boligejerne. Foto: Getty Images

Opdateret kl. 13.05 med kommentar fra Dansk Industri.

Siden efter 2. verdenskrig har asbest ifølge Kræftens Bekæmpelse været brugt i en lang række bygningsmaterialer til især gulv-, væg-, loft- og tagplader, men også til ventilationskanaler og rør til vandforsyning og kloakering. Det har desuden været brugt til isolering af varmerør og beholdere og i tekstiler til beskyttelse mod kraftig varmepåvirkning.

Læs også: “En dansk sejr”: Grænseværdien for asbest sænkes markant i EU

Først i 1970’erne blev man opmærksom på, at de små asbestfibre gjorde håndværkere, deres familier og andre der havde været i kontakt med det brandhæmmende materiale syge. Det først forbud mod asbest kom i 1972 og er siden blevet forbudt gradvist. Først i 2005 blev der totalt forbud mod import og produktion af asbest og asbestholdige produkter i Danmark.

Men asbest ligger stadig i bygningsmassen, og derfor fremsættes i dag et lovforslag, der lægger op til, at nedrivning af asbestholdigt materiale fremover skal udføres af virksomheder, der er autoriserede. Derved skulle færre gerne blive udsat for det farlige asbeststøv.

I dag er der asbest i op mod 1,5 millioner tage i Danmark, vurderer forskere. Foto: Getty Images
I dag er der asbest i op mod 1,5 millioner tage i Danmark, vurderer forskere. Foto: Getty Images

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

– Selvom asbest har været forbudt at anvende i Danmark i mere end 35 år, er det fortsat en udfordring på bygge- og anlægsområdet. Det kan desværre få fatale konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er jeg glad for, at vi nu tager et vigtigt skridt i retning mod en autorisationsordning for asbestarbejde.

Hun tilføjer:

– Der skal være en mærkbar konsekvens for virksomheder, der ikke følger reglerne og lader ansatte arbejde med det farlige asbeststøv uden den lovpligtige autorisation.

Læs også: Fjern alle eternittage: Professor kalder til handling

Konkret lægger lovforslaget op til en autorisationsordning, hvor en virksomhed skal have et kvalitetsledelsessystem og en godkendt fagligt ansvarlig for at blive autoriseret. Hvis en virksomhed udfører arbejdet uden en autorisation, kan virksomheden se frem til en bøde. Bøden vil som udgangspunkt ligge på 30.000 kroner, men kan blive større afhængig af, hvor alvorlig sagen er.

Ønsker en rimelig tidsfrist

Arbejdsmarkedets parter – herunder Dansk Industri – har været inddraget , og fokus har været at finde en model, der både øger sikkerheden og minimerer bureaukratiske byrder.

Mette Møller Nielsen, chef for Arbejdsmiljø Byggeri i Dansk Industri, siger:

– Det har været centralt for os at sikre, at den nye autorisationsordning bliver implementeret på en måde, der reelt forbedrer sikkerheden ved arbejde med asbest, uden at det medfører unødige byrder for virksomhederne. Derudover er det vigtigt, at vi også tager hensyn til behovet for, at medarbejderne skal uddanne sig og en rimelig tidsfrist for implementeringen af ordningen.

De nye regler vil også betyde, at private boligejere ikke selv må nedrive f.eks. et tag med asbest.

Lovforslaget udmønter dele af arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023, som alle Folketingets partier står bag.

Relateret indhold