River gammelt mejeri ned – sælger materialerne til genanvendelse

Både mursten, døre, vinduer, trækonstruktion, stål og træspær genanvendes i forbindelse med nedrivningen af det gamle mejeri i Stenderup-Krogager.
Mejeriet Fælleslykke, der blev etableret i 1922, lukkede i 1981. Siden er bygningerne forfaldet mere og mere. Nu genanvendes mange af de materialer, der blev brugt til at bygge mejeriet. Foto: Billund Kommune
Mejeriet Fælleslykke, der blev etableret i 1922, lukkede i 1981. Siden er bygningerne forfaldet mere og mere. Nu genanvendes mange af de materialer, der blev brugt til at bygge mejeriet. Foto: Billund Kommune

Det 102 år gamle mejeri på Storegade i Stenderup-Krogager i Billund Kommune skal rives ned og erstattes af nye lokaler til den lokale købmand. Nedrivningen har været i fuld gang de sidste par måneder og forventes at være tilendebragt d. 1. april.

Nedrivningen foregår som selektiv nedrivning, hvilket betyder, at mejeribygningerne er blevet skilt ad i elementer og sorteret derefter.

Murstenene fra det gamle mejeri er solgt til en virksomhed, som renser stenene og videresælger dem. Foto: Billund Kommune
Murstenene fra det gamle mejeri er solgt til en virksomhed, som renser stenene og videresælger dem. Foto: Billund Kommune

Fremgangsmåden sikrer, at alle brugbare materialer tages ud og bliver genanvendt, fortæller den lokale tømrermester Kurt Kirkegaard, der købte bygningerne i 2023.

– Når der er mulighed for at genanvende materialerne, synes jeg, at det er det rigtige at gøre, da byggesektoren står for en stor del af vores samlede CO2-udledninger i Danmark. Samtidig har det den positive sideeffekt, at det holder prisen på nedrivningen nede, da Toft Nedbrydning, som står for nedrivningen, har været i stand til at sælge mange af materialerne til genanvendelse.

F.eks. genanvendes alle mursten, undtagen dem i skorstenen, da de er blevet solgt til en virksomhed, som renser stenene og videresælger dem.

Læs også: Ingen indsigelser: Billund siger ja til ny grøn bydel

Størstedelen af døre og vinduer samt trækonstruktionen i tilbygningen er taget ud og videresolgt. Også stålbuehallen er pillet ned og videresolgt, mens nogle af de gamle træspær på hovedbygningen er blevet renset og lagt i depot – de skal senere bruges til byggeriet af en troldeskulptur i nærområdet.

Samler penge ind til ny købmandsbygning

Det er saneringsudvalget under Billund Landdistriktsråd har indstillet bygningerne til nedrivning, og Billund Kommunes Økonomiudvalg godkendte sidste sommer, at omkostningerne på 1,2 mio. kr. eks. moms dækkes af Bysaneringspuljen, da projektet er i tråd med den politiske vision om at understøtte udviklingen i kommunens stærke byer.

Det gamle mejeri i Stenderup-Krogager har undergået en selektiv nedrivning, hvor brugbare materialer sorteres og genanvendes. Foto: Billund Kommune
Det gamle mejeri i Stenderup-Krogager har undergået en selektiv nedrivning, hvor brugbare materialer sorteres og genanvendes. Foto: Billund Kommune

Når nedrivningen er tilendebragt og grunden er ryddet, sælger Kurt Kirkegaard grunden til den lokale investorgruppe Stenderup-Krogager Invest, der er i gang med at samle penge ind hos borgere og lokale virksomheder, så byens købmand kan få en ny bygning.

Den nye købmandsbygning forventes indviet inden udgangen af 2025.

Relateret indhold