Renovering skaber plads til mennesker og liv

Maria Schougaard Berntsen, økonomisk konsulent i Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.
Maria Schougaard Berntsen, økonomisk konsulent i Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.

Befolkningstallet stiger i Danmark, og demografien ændrer sig, hvilket stiller nye krav til vores boliger. Hver fjerde flytning sker til eller indenfor hovedstadsområdet, og andelen af befolkningen, der bor i de reelle landdistrikter, er faldet fra 13,2 procent i 2010 til 12,3 procent i 2015.

Et enkelt procentpoint svarer til 30.000 mennesker, der har forladt landdistrikterne og vendt sig mod bylivet. Der er med andre ord ingen tvivl om, at bystrukturen ændrer sig i vores land i disse år. Og trods mindre strømninger mod centraliseringen og et fortsat stort ønske blandt befolkningen om at bo i parcelhuse, så er der behov for at finde plads og løsninger, så byerne kan rumme de mange tilflyttere.

Den aldrende befolkning og de strukturelle forskydninger giver behov for ca. 120.000 flere boliger frem mod 2020, end hvad vi har i dag. Og det er vel at mærke uden hensynstagen til den normale nedslidning af boligmassen, som også kræver erstatningsbyggeri. Derfor er der behov for, at vi tænker bredere end blot nye bygninger. Vi udnytter i øjeblikket ikke bygningsmassen fuldt ud, blandt andet fordi potentialerne for renovering og omdannelse af eksisterende bygninger har tendens til at blive overset.

Omdannelse

En attraktiv by kræver mere end nye bygninger og veje – byen skal levere rammen og sætte en stemning til beboerne, som de kan identificere sig med og tage del i, og her kan omdannelsen af allerede eksisterende bygninger spille en ikke uvæsentlig rolle. De nuværende industri- og lagerbygninger er muligvis funktionstømte, men har været en del af lokalhistorien gennem tiden, hvilket gør den oplevede værdi af bygningen større. Ligeledes har mange af de gamle bygninger arkitektoniske kvaliteter, der gør de holder længere, hvilket også gør det økonomisk rentabelt at renovere dem.

Alternativ brug af bygninger er heldigvis begyndt at fange an også i Danmark. Når produktionen flytter ud af byerne – eller af landet – efterlader det masser af tomme industribygninger, der kan omdannes. Genanvendelse af disse bygninger er både en god bevaringsstrategi og giver mening i en bæredygtig byudvikling.

Relateret indhold