Regnskaber giver anledning til et tilbageblik

Henrik Garver. Pressefoto.
Henrik Garver. Pressefoto.

I disse uger kommer en række af de rådgivende ingeniørvirksomheder i FRI med deres regnskaber.

De regnskaber vi har set indtil nu, viser, at 2018 har været et fornuftigt år. At de økonomiske resultater har været fornuftige, og væksten stærk, er altid én af de mest umiddelbare faktorer når vi skal vurdere om et år har været godt eller skidt for byggeriet, eller for en branche som den rådgivende ingeniørbranche.

Men når vi om to år – eller fem år – ser tilbage på 2018, hvad er det så, der særligt har været skelsættende? Det vil ikke være hverken toplinien eller bundlinien (fordi den grundlæggende var fornuftig). Mit bud er, at 2018 bliver et af de år, vi i byggeriet kommer til at tale om længe. Ikke pga. teknologipagten, energiforliget, digitalisering eller manglen på arbejdskraft (selvom det også er vigtige emner). Men fordi vi i 2018 har set en række forandringer, som kommer til at tegne fremtiden. Og her tre måneder inde i 2019 står de faktorer endnu mere klart.

Fem forhold

Det er fem forhold, der særligt står ud for mig: to vedrører de direkte rammebetingelser, to vedrører branchestrukturen, og ét sætter rammerne for fremtidens forretning – både i forhold til rammebetingelser og struktur.

ABR 89, vores kendte aftaledokument, er blevet afløst af ABR 18. ABR 18 tegner et paradigmeskift i måden vi skal levere rådgivningsydelser. ABR 18 tegner en fremtid, hvor bygherren skal være helt skarp på, hvad han bestiller, men til gengæld også kan give stryg til rådgiveren, hvis der ikke leveres. Fra en “alt indeholdt” tanke skal vi vænne os til at levere det, vi bliver bedt om og huske at få betaling for ekstraarbejder. På godt og ondt står rådgiveren mere tydeligt som en leverandør.

Med BR18 er planen, at kommunerne ikke længere skal levere teknisk byggesagsbehandling. Det er i stedet bygherren, og dermed i praksis rådgiver, som står på mål for overholdelse af BR – og kommunen laver så stikprøvekontrol, når byggeriet er bygget. Det særligt skelsættende ved ændringerne i 2018 er overgangen til certificerede rådgivere inden for brand og konstruktion, hvor rådgiverne virkelig får hånden på kogepladen. Det er endnu et markant skift i vores rolle som rådgivere – og en anerkendelse af branchens kompetencer.

Opkøb af arkitektvirksomheder fortjener særskilt omtale. 2018 blev åbnet med Swecos køb af Årstiderne Arkitekter og blev rundet af med COWIs opkøb af Arkitema. Og i løbet af året fik både ÅF, Norconsult og flere andre FRI-virksomheder også arkitektkompetencer in-house. Vi ser ind i en fremtid, hvor den nye normal i branchen er, at en række rådgiver- og ingeniørvirksomheder kan levere den fulde palette af ydelser, inkl. arkitektydelser. Det skaber så en særskilt plads for specialisering, og det er spændende.

Konsolideringen i 2018 bestod ikke kun af opkøb af arkitektvirksomheder. Fusioner mellem virksomheder internt i branchen i Danmark, og internationalt, fortsatte også. Det signifikante ved årets opkøb og fusioner er både, at en række FRI-virksomheder står stærkere internationalt end nogen sinde. Og endnu mere markant, at der er kommet en meget tydelig nordisk dimension af markedet i Danmark. Seks af de ti største virksomheder i Norden er med udgangen af 2018 også blandt de ti største virksomheder i Danmark.

Bæredygtighed er det sidste forhold, som i 2018 er slået meget tydeligt igennem. Bæredygtighed vil både påvirke vores rammebetingelser, det ser vi eksempelvis med den kommende frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet, og vi ser det som en dimension, der skal medtænkes i infrastruktur- og forsyningsprojekter. Min vurdering er, at vi vil se tilbage på 2018 som det år, hvor bæredygtighed for alvor blev en parameter, der skal indgå i alle rådgivningsleverancer. De virksomheder, der kan levere dette som en konsistent del af deres rådgivningsydelser, står med en stærkere business case i fremtiden.

ABR, certificering, arkitekter, nordisk konsolidering og bæredygtighed; det er de fem forandringer, jeg tror 2018 vil blive husket for, når vi om fem år kigger tilbage. Og her et stykke inde i 2019 er der ikke noget der tyder på at de fem kræfter er blevet svækket.

Relateret indhold