Opråb: Vi skal have skabt sammenhæng i trafikplanlægningen – jo før jo bedre

De støjramte borgere på vestegnen og borgene i byerne, der ikke kan komme frem, skal alle høres og kompromiser findes. Det haster med at skabe sammenhæng i trafikken.

Hovedstadsområdet har masser af trafikudfordringer. Borgerne på vestegnen døjer med trafikstøj fra de store motorveje, og beboerne i de centrale byområder kæmper med trængselsproblemer. Det giver dårligere livskvalitet for borgerne både i og udenfor København.

Luftforureningen i København når i disse år nye højder. Det er en udvikling, vi ikke længere kan ignorere, ligesom vi heller ikke kan se bort fra, at støj giver en dårligere hverdag for de mange beboere langs indfaldsvejene til byen.

Teknologien kan hjælpe os, men vi skal have større fart på løsningerne. Roadpricing, som snart indføres som forsøg, kan være et af svarene. Men grundlæggende handler det om, at kommunerne i hovedstadsområdet samler sig om tværgående løsninger, der er varige.

Læs også: Støjskærme for 270 mio. kr. skal dæmpe trafikstøjen i 900 boliger

Det nytter ikke, at de enkelte kommuner kun kæmper for de lokale interesser. Alene gennem overordnet planlægning og fælles accept af planerne kan vi skabe varige trafikløsninger, der gør hverdagen bedre for de mange borgere i hovedstadsområdet.

Få enderne til at mødes

Om et antal år vil en Østlig Ringvej i form af en havnetunnel lede den tunge trafik udenom København. Tunnelen vil strække sig fra Østerbro langs Amagers østkyst og dukke op med tilknytning til motorvejen ved lufthavnen.

Der er ingen tvivl om, at dette projekt vil friholde de centrale byområder i København for tung trafik. Der er ingen logik i, at tunge lastbiler skal krydse Kongens Nytorv på deres vej fra Sverige til Tyskland.

Men projektet løser ikke støjproblemerne for de mange, der bor tæt på de store statsveje. Måske endda tværtimod. Trafikken på motorvejsnettet vil blive forøget efterhånden som erhvervslivet begynder at benytte sig af den nye tunnelmulighed.

Det er derfor, at det overordnede samarbejde skal styrkes så fordele og ulemper ved de enkelte projekter kan vejes op mod hinanden og enderne mødes på en fornuftig måde.

Et nyttigt arbejdsværktøj

Nu er jeg ikke som udgangspunkt tilhænger af at oprette komiteer for det ene og det andet. Men i dette tilfælde kan en komite bemandet med kommunerne i hele hovedstadsregionen være et nyttigt arbejdsværktøj til at få løst trængsels- og støjproblemerne i hovedstadsområdet hurtigst muligt.

Læs også: Historisk aftale: 6,3 milliarder til mere metro

Medlemmerne skal gå positive ind i arbejdsfællesskabet, og der skal være opbakning til, at kompromiser og fælles løsninger står højest på dagsordenen.

Borgmestre, kommunalbestyrelsesmedlemmer og deres rådgivere bør bemande komiteen og gå ind i arbejdet med åbent sind og viljen til at bøje sig mod andre.

Hermed er forslaget givet videre til transportminister Thomas Danielsen. Sætter ministeren dette skib i søen, er jeg sikker på, at kommunerne vil være med.

Relateret indhold