Kommunen skyder afledende på entreprenørerne

Branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører. Foto: Ricky John Molloy.
Branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører. Foto: Ricky John Molloy.

Det er i alles interesse, at vejarbejder og andre arbejder i og ved vejene som for eksempel fjernvarmearbejder, kloakarbejder og kabelarbejder gennemføres, så man kan begrænse generne mest muligt samtidig med, at man tilgodeser en fornuftig gennemførelse af vejarbejderne.

Det var både overraskende og skuffende, da Københavns Kommune i oktober uden forudgående forsøg på i fællesskab at finde fornuftige løsninger gik i pressen og udpegede entreprenørerne som skurkene, der var årsag til problemerne med vejarbejderne i København. Vi ville gerne hjælpe med at finde løsninger, som Københavns Kommune med et minimum af konstruktiv tilgang til tingene også kunne bidrage til.

Efter hårdt pres fra Danske Anlægsentreprenører lykkedes det i november at få et møde i stand med Københavns Kommune, ledningsejere og andre parter, og på det møde erklærede alle sig parate til at samarbejde om løsninger på problemerne med vejarbejderne.

Så selvom Københavns Kommune erklærede sig rede til et samarbejde om den fælles opgave om at finde løsninger på vejarbejderne i København, har kommunen efter rykkere fra Danske Anlægs­entreprenører ikke benyttet sig af tilbuddet om at finde løsninger. I stedet vælger borgmestrene nu igen at gå i pressen og fortælle, at entreprenørerne skal have bøder. Det hjælper natur­ligvis ikke på den del af problemet, der ligger hos kommunen selv.

Det er nærliggende at få den tanke, at kommunen med anklagerne mod entreprenørerne gennem pressen og den manglende vilje til samarbejde blot vil dække over kommunens egne problemer. I Danske Anlægsentreprenører er vi fortsat klar til at samarbejde og bidrage med gode forslag til, hvordan forholdene kan forbedres. Og derfor håber vi også på at få en invitation til samarbejde. Hvis ikke embedsmændene vil invitere til samarbejde, hører vi gerne fra overborgmester Frank Jensen.

Relateret indhold