Klimamål kræver mere ambitiøse handlingsplaner

Skal vi nå Folketingets ambitiøse 2030 klimaplan, skal vi have højere ambitionsniveau for handlingsplanerne
Martin Skou Heidemann, formand for Træsektionen under DI Dansk Byggeri. Pressefoto.
Martin Skou Heidemann, formand for Træsektionen under DI Dansk Byggeri. Pressefoto.

Debatten og fremføring af mulighederne for bæredygtige løsninger inden for byggebranchen har haft luft under vingerne, siden regeringen i januar fremlagde en ny strategi for bæredygtigt byggeri.

Flere branchesagkyndige har dog undret sig over, at strategien først havde et loft over CO2-udledningen i 2027. En af aktørerne, der længe har anbefalet at indføre et CO2-loft tidligere end 2027, er Træsektionen under DI Dansk Byggeri.

Teknologien og den byggetekniske viden er så langt fremme, at man godt kunne have indført CO2-kravene hurtigere end tilfældet er

Martin Skou Heidemann, formand for Træsektionen

Rigtig bæredygtig retning

Det er kortsigtet at udskyde de nødvendige handlinger. Især når vi ved, at der er muligheder og greb, der kan aktiveres nu. Derfor glæder det os, at der er opnået bred politisk enighed om den nye strategi for bæredygtigt byggeri indfører CO2-krav til nybyggeri fra 2023. Den nye aftale er mere ambitiøs og sætter en bæredygtig retning for byggeriet de kommende år.

I den nye strategi indfases CO2-krav ved nybyggeri over 1.000 kvadratmeter med en CO2-grænseværdi svarende til 12 kg CO2-ækv/m2/år, mens CO2-krav for øvrigt nybyggeri indføres fra 2025. Ultimo 2023 skal grænseværdier for 2025 fastsættes ud fra den nyeste viden og data, hvorefter grænseværdierne vurderes igen hvert andet år frem mod 2029.

Byggebranchen skaffer CO2-gevinst via materialevalg

Byggeriet står for 30 pct. af Danmarks CO2-udledning, og i nybyggeri udgør opførelse/materialer 50-75 pct. sammenholdt med en bygnings CO2-belastning i dens levetid. Byggeriet har derfor et stort potentiale for sikre en grøn omstilling af samfundet.

En rapport fra Rambøll viser, at det er muligt at reducere CO2 påvirkningen fra opførelsen af et byggeri med op til 45 pct. til samme byggepris alene ved at ændre på materialevalget. Det materiale, som rapporten peger på, er træ – ikke kun som del af facaden, men især i selve konstruktionen. Træ optager nemlig CO2 fra luften, oplagrer det i produktet og er en genanvendelig ressource.

Træ i byggeriet er en oplagt genvej til en hurtig CO2-reduktion. Gevinsten kan mærkes med det samme og kræver ikke flere års ventetid på den teknologiske udvikling. At bruge mere træ i byggeriet giver resultater her og nu og ikke kun efter en længere brugsperiode. Teknologien og den byggetekniske viden er så langt fremme, at man godt kunne have indført CO2-kravene hurtigere end tilfældet er.

Derfor: Brug træ i konstruktionerne

I starten af 2020 holdt Folketingets boligudvalg konference om mere træ i byggeriet. Her blev det påpeget, at der manglede politiske initiativer til at fjerne barriererne, der hæmmer stigende brug af materialet i byggeriet. Med en ny strategi for bæredygtigt byggeri og bred enighed om, at mere træ i byggeriet er næste nødvendige skridt for at reducere klimabelastningen fra bygninger, ser man hos Træsektionen frem til, at efterspørgslen på træbyggerier stiger.

Vores medlemmer har som udgangspunkt et ønske om at bygge med mere træ i de mange konstruktioner, hvor det giver god mening. Træ kan bruges i langt større omfang, end det har været tilfældet de sidste 50 år.

Vi ser allerede nu de første byggerier med træ som det bærende element, og med den nye lovændring ser vi frem til, at den udvikling får yderligere fart.

Det er glædeligt, at der nu for alvor sker noget på dette område, som vi også mener er et oplagt sted at begynde.

Stort potentiale i renoveringer

Strategien rummer også en aftale om igangsætning af et udviklingsarbejde for at realisere mere klimavenlige renoveringer. Et område, der ifølge Træsektionen fortjener stort fokus.

Renoveringer er ofte mindre CO2-udledende end nybyggeri. Derfor er det oplagt, at der også fastsættes klimakrav for renoveringer, hvor der er et stort potentiale. Det er fint at man vil undersøge området nærmere, men det må ikke blive en sovepude for ikke at gøre noget.

Vores medlemmer gennemfører hver eneste dag både store og små renoveringer, og det er vores opfattelse, at der også her er mulighed for at anvende mere klimavenlige materialer. Træ er her allerede og fordelene ligger lige for.

Relateret indhold