Færre bolighandler sender udbuddet op – og giver færre renoveringsopgaver

Der sælges færre boliger og det vidner om et kommende pres på byggebranchen - i takt med at renoveringer i forbindelse med boligsalg også falder.

Boligmarkedet står foran større og mere stejle udfordringer end at kunne bestige Côte de Høve Stræde. Til gengæld er dansk økonomis grundform ligeså god som Cort, Vingegaard og Mads Pedersens tilsammen.

følge Boligsiden.dk er der sket det glædelige, at der er kommet flere boliger at vælge mellem i løbet af de seneste fire måneder, hvilket alt andet lige også er godt for mobiliteten på arbejdsmarkedet.

Nærmere bestemt er der kommet 24% flere boliger på markedet fra lavpunktet primo marts til her primo juli.

Kolde købere

Baggrunden for udviklingen er dog knap så glædelig. Det skyldes nemlig at interessen for boligkøb er kølnet som følge af stigende boligomkostninger gennem 2022.

En del af den afdæmpede handelsaktivitet er dog også en mere naturlig konsekvens af de mange fremrykkede bolighandler under coronapandemien – det gælder ikke mindst sommerhuse.

Ser vi på øjebliksbilledet her i begyndelsen af juli 2022, så er der nu ca. 27.100 enfamiliehuse til salg, hvilket er 11,6% flere end for et år siden.

Der er godt 7.200 ejerlejligheder til salg, og her ser vi den kraftigste stigning i udbuddet siden sidste år, nemlig +26,7%, men det er også et ret konjunkturfølsomt marked, hvor handelsaktiviteten er gået mærkbart ned.

Endelig er der sommerhusene, som blev revet væk under Covid-19, og hvor udbuddet derfor med blot 4.700 enheder til salg, stadig er 10,8% lavere end sidste år ved denne tid.

Det fortsat lave udbud af sommerhuse vil også prismæssigt holde skindet på næsen på den del af boligmarkedet sommeren over.

Og det vil betyde nedgang i aktiviteten i branchen

Men fra omkring 4. kvartal 2022 og gennem det meste af 2023 er det sandsynligt, at vi vil se både prisfald og faldende handelsaktivitet for fritidshuse og ejerlejligheder, mens parcelhusmarkedet nok vil være kriseresistent i lidt længere tid.

Netop handelsaktiviteten er vigtig for DI og ikke mindst for byggevirksomhederne.

Det er typisk omkring ejerskifte, at boligerne renoveres mest. Derfor giver en høj handelsaktivitet nærmest garanti for en solid rugbrødsbund af renoveringsaktivitet på privatkundemarkedet.

Dermed samtidig sagt, at når der ventes markant færre bolighandler i efteråret 2022 og i 2023, så kan det ikke undgå at medvirke til at sende byggebeskæftigelsen nedad.

Relateret indhold