Europæisk klimatold gavner os alle

EU-Parlamentet og Ministerrådet er nået frem til et kompromis om en ny såkaldt klimatold, som skal træde i kraft allerede i efteråret 2023.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI hilser det velkommen, at der nu indføres en importafgift på udvalgte varer til EU, fra lande uden for EU, som er særligt CO2-intensive: jern og stål, cement, gødning, aluminium, strøm og brint samt en række afledte produkter.

Den nye afgiftsbestemmelse er et virkelig positivt træk, der vil være med til at styrke den grønne omstilling i Europa og globalt, ved at sikre mere lige og retfærdige forhold for de europæiske virksomheder, der i dag betaler for at udlede CO2 i Europa i modsætning til deres konkurrenter uden for Europa, som ikke betaler en tilsvarende afgift.

Det vil styrke incitamentet til, fra europæisk side, at købe materialer og serviceydelser, der er produceret så vidt muligt klimavenligt under kontrollerede forhold.

Det vil dæmme op for spekulation i at flytte produktion til lande, hvor kravene er mere lempelige.

Det vil dermed styrke den grønne omstilling – og reelt er det også et incitament til at producenter uden for EU også sætter fart på deres indsats, for at reducere carbon footprint af deres produkter.

Og endelig er det en vigtig mekanisme at have på plads, efterhånden som vi på tværs af Europa bliver stadigt bedre til at reducere klimaaftrykket fra vores forbrug.

Det må siges at være godt nyt for klimaet, og dermed for os alle.

Relateret indhold