Dagsbevis til privat brug af gulpladebiler hitter

Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.

Danskerne køber dagsbeviser til gulpladebiler som aldrig før. Dansk Byggeri finder det positivt, at hele 53.300 personer i 2017 købte dagsbillet til privat brug af gulpladebil. Det er en stigning på 21 procent i forhold til året før.

For mange erhvervsdrivende bidrager dagsbilletterne på en pragmatisk måde til at få arbejdsliv og familieliv til at hænge bedre sammen.

I 2013 blev det muligt at købe dagsbeviser til privat anvendelse af gulpladebiler, og anvendelsen er steget støt, år for år siden da. Men især efter en ny brugervenlig app blev introduceret i 2015.

Hvid nummerplade for en dag

Ordningen med, at en gulpladebil kan blive hvid for en dag, er en bragende succes, som dokumenterer, at ordningen har ramt en efterspørgsel efter fleksibilitet hos brugerne, der således også betaler deres skat med glæde, når blot det er nemt og smidigt.

Biler på gule plader må som udgangspunkt kun anvendes erhvervsmæssigt. Men med reglerne om dagsbeviser, er det muligt at frikøbe sådanne biler til privat anvendelse for 225 kroner om dagen.

En opgørelse fra SKAT viser, at der i snit sælges 146 dagsbilletter om dagen året rundt, og 79 procent sælges til private, mens de resterende 21 procent er solgt til virksomheder. Det er glædeligt, at danskerne – private såvel som selvstændigt erhvervsdrivende – har taget dagsbeviserne til sig i så stort et omfang. Det viser tydeligt, at der har været et behov for at gøre regelsættet om gulpladebiler mere smidigt.

Må bruges til alt

Tidligere har gråzoner i lovgivningen og uautoriseret privat benyttelse af gulpladebiler været en givtig vej til bøder og afgifter for SKAT. Men nu er der kommet mere klare linjer. Med sit nem-id eller en app i hånden kan man for 225 kr. købe bilen fri af gulpladetilstanden – og de dertil hørende skatte- og afgiftsmæssige forpligtelser – for én dag.

Når man er i besiddelse af en dagsbillet, er der ingen begrænsninger for, hvad kørslen må omfatte. Fx må bilen gerne anvendes til private flytninger, kørsel af affald til genbrugsstation eller til familiens påskeferietur i ind- og udland.

Se SKAT’s regler.

Relateret indhold