Dagens Byggeri: Diversiteten inkluderer også politisk overbevisning

Politisk diversitet er afgørende for, at vi som medarbejdere og virksomheder kan stå værn mod stigende polarisering, mere konflikt og mindre forståelse.

I forrige uge valgte blandt andre Dansk Industri (DI) med over 6.700 medlemsvirksomheder inden for hele byggeriets værdikæde under DI Byggeri at sætte partnerskabet med Copenhagen Pride på pause. Det skete som konsekvens af, at festivalen tidligere på året krævede stillingtagen fra sine partnere i verserende geopolitisk konflikt.

Beslutningen er truffet efter, at Copenhagen Pride i marts trak kravet tilbage, og dermed sender brancheorganisationen – i øvrigt i lighed med Mærsk, Novo Nordisk og senest Nykredit – et klart og vigtigt signal mod at blive trukket ind i politiserede dagsordener, der splitter frem for at samle.

Fra DI lyder, at “vi ønsker et mere mangfoldigt og inkluderende samfund, hvor alle, uanset kønsidentitet, seksuel orientering, politisk overbevisning og etnicitet har lige muligheder for at udfolde sig frit, trygt og med gensidig respekt. Med den øgede politisering, vi har oplevet i år, er det vores opfattelse, at Copenhagen Pride ikke lige nu er dét inkluderende fællesskab, som det oprindeligt var tiltænkt.”

Plads til politisk overbevisning

I går afholdtes Byggeriets Diversitetsdag 2024, og her kunne direktør for DI Byggeri, Anders Stouge, bl.a. fortælle, at diversitetsdagsordenen primært er fokuseret på køn.

Men netop også et øget fokus på at kunne udtrykke sig frit, trygt og i gensidig respekt uanset politisk overbevisning er afgørende for, at vi som medarbejdere og virksomheder, nu og i fremtiden, kan stå værn mod stigende polarisering, hvor fronterne hurtigt trækkes stadigt hårdere op, og nuancerne forsvinder, konflikter opstår, og forståelsen udebliver.

I bygge- og anlægsbranchen som det resterende samfund er der brug for det modsatte og opnås kun ved, at vi også kan være uenige og lydhøre over for modargumentet.

Øget politisk diversitet på kontoret og byggepladsen, over frokosten og ved kaffen, blandt kolleger og ledere, i direktioner og bestyrelser – uden frygt for repressalier eller eksklusion – vil styrke den enkelte medarbejder, virksomhed, samarbejder på tværs samt den demokratiske debat.

Relateret indhold