Husk at registrere varebilen inden 1. juli

Folketinget har vedtaget nye regler for varebiler, og det betyder, at alle varebiler på mellem 2 og 3,5 tons skal registreres hos Motorstyrelsen inden den 1. juli. Hvis ikke Motorstyrelsen har modtaget registreringen til tiden, kan det medføre bøde eller inddragelse af nummerpladen.
Motorstyrelsen skal inden den 1. juli vide, om du kører firmakørsel eller gods for fremmed regning. Foto: Opel.
Motorstyrelsen skal inden den 1. juli vide, om du kører firmakørsel eller gods for fremmed regning. Foto: Opel.

Håndværkere kommer ikke til at blive berørt af den nye lov. Det vil, at den ikke får hverken økonomisk eller praktisk betydning for dem, der kun kører med f.eks. værktøjer og materialer i forbindelse med deres arbejde.

Men det er altså påbudt alle varebil-ejere at registrere deres køretøj hos Motorstyrelsen, og det er fordi myndighederne skal vide, om man benytter varebilen til firmakørsel, eller om man kører med gods for fremmed regning.

Der er tale om firmakørsel, når håndværkere transporterer materiale, som skal bruges i virksomheden. Det samme gælder entreprenører, der transporterer materialer til brug for arbejdets udførelse. Det kan for eksempel være grus eller sand til et vejbyggeri.

Under firmakørsel hører også transport gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation.

Godskørsel for fremmed regning er transport af gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører den registrerede bruger af køretøjet. Eksempler er pakkeleverandører, budtjenester og kurérvirksomheder.

Disse virksomheder skal med den nye lov have en vognmandstilladelse fra og med den 1. juli. Det betyder, at de skal på vognmandskursus og stille økonomisk sikkerhed for deres virksomhed.

Reglerne skal bekæmpe social dumping og løntrykkeri fra f.eks. udenlandske varebiler, der fragter gods på Europas landeveje. Desuden skal de dæmme op for den konkurrenceforvridning, det giver, fordi lastbiler er underlagt strengere krav om netop uddannelse og vognmandstilladelse.

Men lovgivningen kommer også til at ramme håndværkere og andre ejere af varebiler, der kan tjene lidt ekstra på at fragte for eksempel møbler for folk, er ikke ejer en varebil.

Færdselsstyrelsen har oprettet hjemmesiden Varebilskrav.dk, som beskriver de nye regler og giver svar på de spørgsmål, som varebilsvognmænd og -chauffører måtte have i forbindelse med de nye regler.

Relateret indhold