Fokus på CO2 kan få tusindvis af grønne lastvogne ud på vejene

Med det rette ambitionsniveau kan regeringens nye CO2-rettede virkemidler få op mod 10.000 biogasdrevne lastbiler ud på vejene inden 2030. Det vil reducere CO2-udledningen med 0,6 millioner tons.
- Der skal ikke udskiftes ret mange fossile lastbiler, før det batter rigtig meget for klimaet, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.  Pressefoto.
- Der skal ikke udskiftes ret mange fossile lastbiler, før det batter rigtig meget for klimaet, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark. Pressefoto.

Regeringens forslag om et CO2-fortrængningskrav samt CO2-differentierede kilometerafgifter for lastbiler skaber gode muligheder for at få gang i den grønne omstilling af den tunge transport.

– Vi hilser regeringens nye CO2-rettede forslag velkommen. En lastbil udleder næsten 20 gange mere CO2 end en personbil, og derfor skal der ikke udskiftes ret mange fossile lastbiler, før det batter rigtig meget for klimaet. Derfor er vi meget spændte på at se det ambitionsniveau, der lægges for dagen, for ambitionsniveauet bliver naturligvis afgørende for, hvor stor effekt virkemidlerne får, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Med det rette ambitionsniveau er det Biogas Danmarks vurdering, at mindst 10.000 biogasdrevne lastbiler kan komme ud og rulle på de danske veje frem mod 2030. Det vil give CO2-reduktioner på cirka 0,6 millioner tons, hvilket svarer til at fjerne 250.000 fossile personbiler fra vejene.

Se på de dyre afgifter

Samtidig appellerer Henrik Høegh om, at Folketinget får set på nogle afgifter, der gør det dyrt at køre på biogas i dag.

En transportvirksomhed betaler ekstra afgifter på minimum 25 procent, hvis virksomheden skifter diesel ud med biogas – og det på trods af, at biogassen er CO2-neutral. Derfor foreslår Biogas Danmark, at politikerne gennemfører en afgiftsjustering, som sikrer, at vognmændene i det mindste ikke bliver straffet økonomisk for at køre på biogas.

– Med denne justering vil mange vognmænd vælge den grønne løsning og købe en biogasdrevet lastvogn, næste gang de skal investere i nye køretøjer – og de vil vel at mærke fortsætte med at betale de samme brændstofafgifter, som da de havde diesel i tanken.

– En afgiftsjustering vil gøre det markant lettere for transportmarkedet at opfylde et ambitiøst CO2-fortrængningskrav, uden at det slår hul i statskassen, siger Henrik Høegh.

Relateret indhold