Tyske landanlæg er ikke Danmarks ansvar

Dermed har de tyske myndigheder også ansvaret for at indgive ansøgning om eventuel EU-støtte til udbygningen af de tyske landanlæg.
Det er Magnus Heunickes klare indtryk, at der er fremdrift i processerne i Tyskland, og at de tyske landanlæg vil stå klar som aftalt i traktaten. Foto: Sjællandske Medier/Christian Mikkelsen.
Det er Magnus Heunickes klare indtryk, at der er fremdrift i processerne i Tyskland, og at de tyske landanlæg vil stå klar som aftalt i traktaten. Foto: Sjællandske Medier/Christian Mikkelsen.

Transportminister Magnus Heunicke (S) oplyser i et svar til Henning Hyllested fra Enhedslisten, at der ikke er nogen ændringer i støttetildelingen fra EU i indeværende støtteperiode.

Henning Hyllested gjorde ellers opmærksom på, at hvis EUs støtte til fremrykkede aktiviteter i forbindelse med anlæg af en fabrik til fremstilling at tunnelelementer i Rødby udgør en ændring i forhold til den hidtidige politik, om kun at yde støtte til forundersøgelserne, og til selve kyst-til-kyst-delen, kunne det få konsekvenser for en eventuel støtte til de tyske landanlæg.

Men det afviser ministeren og henviser til, at Tyskland i forbindelse med den dansk-tyske traktat om Femern Bælt-forbindelsen er eneansvarlig for udbygningen af de tyske landanlæg, herunder for finansieringen:

– Dermed har de tyske myndigheder også ansvaret for at indgive ansøgning om eventuel EU-støtte til udbygningen af de tyske landanlæg, meddeler Magnus Heunicke.

Må vente på anlægslov

Han afviser i øvrigt, at anlæggelsen af fabrikken i Rødby forud for vedtagelsen af en anlægslov, har som konsekvens, at fremsættelse og vedtagelse af anlægsloven i realiteten blot bliver en formsag:

– Etablering af tunnelelementfabrikken ved Rødbyhavn bliver igangsat, når Folketinget har vedtaget en anlægslov for Femern Bælt-forbindelsen og de danske landanlæg, lyder budskabet fra transportministeren, der samtidig understreger, at det er hans indtryk, at der er fremdrift i processerne i Tyskland, og at de tyske landanlæg vil stå klar som aftalt i traktaten:

– Det er et tysk anliggende at sikre overholdelse af den aftalte udbygning af de tyske landanlæg i henhold til den dansk-tyske traktat om Femern Bælt-forbindelsen, slutter Magnus Heunicke.

Relateret indhold