Oversigt: De seneste leads og udbud -uge 19/20

Seneste uges leads og udbud tæller blandt andet vedtagelse af tillæg i Odense, prækvalifikation i Gladsaxe og offentlig licitation i Aalborg.
Foto: Gettyimages.
Foto: Gettyimages.

Nedenstående liste er et uddrag af de 10 mest relevante leads og udbud for virksomheder i bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen – eller beslægtede selskaber.

Listen er hentet fra Lambrecht Info i samarbejde med Byggefakta.

LEADS

København, indtægtsbevilling

Forvaltningen har modtaget tilskud til områdefornyelsen ved Skjolds Plads og områdefornyelsen Bispeeengen – i alt 2,8 mio. kr. til at varetage projektledelse og facilitering af projekterne ældrevenlige byrum i Haraldsgadekvarteret og Bylivslaboratorie for seniorer i Bispeengen. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til modtagelse af tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til Områdefornyelsen.

København, revideret projekt

Afkald på tillægskøbesum og godkendelse af ændret fysisk helhedsplan med fortætning i Samvirkende Boligselskaber (SAB), Valby. SABs afdeling Elleparken skal renoveres med støtte fra Landsbyggefonden. En 579 mio. kr. renovering. Projekt omfatter også fortætning med nybyggeri af 56 boliger, nu 4893 kvm. (+1000 kvm.) ansk. 166,9 mio. kr.

Odense, vedtagelse af tillæg

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 29 til spildevandsplanen. Tillægget er foranlediget af, at Novo Nordisk ønsker at etablere sig i Tietgenbyen Nord i den østlige del af Odense. Med tillægget inddrages etape to af erhvervsområdet Tietgenbyen Nord i spildevandsplanen som separat kloakeret opland.

Odense, erhvervsområde til endelig vedtagelse

Erhvervsområde i Tietgenbyen Nord til endelig vedtagelse. Lokalplan for nybyggeri Novo Nordisk vedtages endeligt. Planerne giver mulighed for erhverv i form af let industri med bygningshøjder i op til 27 meter.

Randers, bevilling til programudarbejdelse

Der skal i 2024 gennemføres en borgerinddragelsesproces og udarbejdes et program for områdefornyelsen i Asferg. Med denne sag gives en anlægsbevilling fra rammen til byfornyelsesprojekter til borgerinddragelse og udarbejdelse af program for områdefornyelsen. Det samlede budget for programudarbejdelsen i Asferg er 0,5 mio. kr.

UDBUD

Gladsaxe, prækvalifikation

Bygherre Gladsaxe Fjernvarme udbygger fjernvarmenettet i flere områder i forbindelse med konvertering fra naturgas til fjernvarme og udbyder i den forbindelse kontrakt, omhandlende jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde m.m. Den anslåede værdi er 350 000 000,00 DKK ekskl. moms.

Rødovre, prækvalifikation

Udbud af hovedentreprise for Gartnerbyen. Udbuddet omfatter alle anlægsarbejder i forbindelse med udførelse af 1. etape af Gartnerbyen i 2024 og eventuelle optioner på udførelse af kommende etaper.

Herlev, prækvalifikation

Hovedentreprisekontrakt vedrørende ombygning af afdelingens eksisterende et-strengs varmeanlæg til to-strengs varmeanlæg, herunder udskiftning af varmestrenge fra hovedfordelingsledninger i kælder og krybekælder, og frem til de øverste etager m.m. Den anslåede værdi er 63 000 000,00 DKK ekskl. moms.

Aalborg, offentlig licitation

Udbuddet omfatter totalrådgivning til brug for nedrenovering af Vivabolig, Gundorfslund, Kærby, Aalborg. Renoveringen omfatter 168 boliger, som vil blive reduceret til 150. Den udbudte ydelse omfatter den samlede projektering udført som totalrådgivning herunder arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektfaglige arbejder fra byggeprogram til 1 års gennemgang. Den anslåede værdi er 15 500 000,00 DKK ekskl. moms.

Frederikshavn, prækvalifikation

Dette udbud omhandler etablering af bygningsanlægget (ca. 3.641 m2 bruttoetageareal) til et nyt fliskedelanlæg for Frederikshavn Varme A/S. Opgaven udbydes i hovedentreprise. Den anslåede værdi er 80 000 000,00 DKK ekskl. moms.

Relateret indhold