Oversigt: De seneste leads og udbud – uge 21/22

Seneste uges leads og udbud tæller blandt andet mulighed for etablering af nye ældreboliger i Aalborg, udbud med forhandling i København og offentlig licitation i Fredericia.
Tre mænd står på en byggeplads i solnedgangen.
Foto: Gettyimages.

Nedenstående liste er et uddrag af de 10 mest relevante leads og udbud for virksomheder i bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen – eller beslægtede selskaber.

Listen er hentet fra Lambrecht Info i samarbejde med Byggefakta.

LEADS

Århus, lokalplanforslag til godkendelse
Lokalplanforslag for erhvervs- og aflastningscenterbebyggelse ved Karl Krøyers Vej i Skejby. Lokalplanen gælder for et område beliggende ved Karl Krøyers Vej i Skejby, øst for Randersvej. Området er ca. 43.450 m² stort og ligger delvist i byzone.

København, forslag til ændringer af lokalplanforslag
På baggrund af offentlig høring foreslår forvaltningen, at bebyggelsens højde forslås ændret fra 16 m til 17 m. Forvaltningen foreslår desuden, at bestemmelsen om fællesarealer udgår, idet der ikke er arealer i den eksisterende bebyggelse til indretning af fællesarealer og det er kun til nye boliger, kravet kan stilles.

Randers, renovering afventer godkendelse
Renovering af køkken og bad på Flintebjerg Allé 11-13 og Gl. Hadsundvej 5A-C. Renoveringsprojektet blev godkendt af beboerne på et afdelingsmøde i september 2021. Ny økonomi er godkendt på et afdelingsmøde i 2024 og projektet er tilmed godkendt af organisationsbestyrelsen. Projektet afventer godkendelse i byrådet. Hvis godkendt, forventes byggestart i foråret 2025.

København, indstilling til godkendelse af udviklingsplan
Udviklingsplan for Valby Idrætspark giver mulighed for 15-20.000 m2 yderligere idrætsfunktioner, samt 4-500 boliger (ca. 45-50.000 m2) og ca. 15.000 m2 erhverv. Det er en forudsætning for det udvidede byggefelt, at der kan foretages en delvis flytning af eksisterende Julius Andersens Vej mod øst (samt tilkobling af nyt vejkryds hertil).

Aalborg, mulighed for etablering af nye ældreboliger
Aalborg Kommune ønsker at etablere et nyt plejehjem i Aalborg Vestby. Plejehjemmet indrettes med 70 boliger, fordelt på 5 grupper med hver 14 boliger. Den enkelte bolig bliver 75 m² inkl. 2 m² fælleshus pr. bolig. Boligerne opføres som 1-rums boliger med mulighed for opdeling.

UDBUD

København, totalrådgivning
Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende arkitekt- og ingeniørarbejder i forbindelse med opførelse af Nyt Havnebad ved Fisketorvet. Totalrådgiver skal som en del af opgaven udarbejde funktionskrav og kvalitetskrav til betonpontonerne samt beskrive grænsefladerne mellem totalrådgivers og hovedentreprenørens projektering. Den anslåede værdi er 4 500 000,00 DKK ekskl. moms.

Hornbæk, offentlig licitation
Detailprojektering af fremskudt arbejde på Hornbækbanen mellem Hornbæk og Dronningmølle. Rådgiverudbuddet omfatter teknisk rådgivning og bistand ifm. fremskudt fornyelsesprojekt på strækning mellem Hornbæk og Dronningmølle Ca. 4,4 km sporfornyelse inkl. 1 sporskifte. Den anslået værdi er 3 000 000,00 DKK ekskl. moms.

Fredericia, offentlig licitation
Ordregiver ønsker at anskaffe anlæg af parkeringspladser til Energinets hoved lokation i Erritsø ved Fredericia. Udførelse af ca. 654 nye parkeringspladser udbydes, samtidigt med at 35 eksisterende parkeringspladser forsvinder til fodgængerfelter. Den anslået værdi er 15,000,000 DKK ekskl. moms.

Lyngby-Taarbæk, prækvalifikation
Lyngby-Taarbæk Kommune udbyder totalentreprisekontrakt vedrørende projektet omhandlende projektering, udførelse og idriftsætning af nybyggeri. Der ydes i tilbudsfasen tilbudsvederlag på 100.000 kr. til de tilbudsgivere, der afgiver et konditionsmæssigt og/eller reelt tilbud, bortset fra til den vindende tilbudsgiver, der tildeles kontrakten. Den anslåede værdi er 42,000,000DKK ekskl. moms.

København, udbud med forhandling
Udbuddet omhandler en istandsættelse af facader og vinduer på bevaringsværdige bygninger på Datalogisk Institut Københavns Universitet (DIKU). Arbejderne opdeles i 4 etaper. Den anslåede værdi er 130,000,000DKK ekskl. moms.

Relateret indhold